Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1994 z dne 15. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1994 z dne 15. 7. 1994

Kazalo

1714. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvedbe postopkov revizije, stran 2793.

Na podlagi 49. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvedbe postopkov revizije
1. člen
V uredbi o načinu izvedbe postopkov revizije (Uradni list RS, št. 9/93 in 62/93) se za tretjim odstavkom 3. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
'Pri izboru podjetij, pri katerih se začne revizijski postopek, bo Služba družbenega knjigovodstva dala prednost podjetjem, ki:
– imajo vložen program lastninskega preoblikovanja,
– so kapitalsko najbolj intenzivna,
– so kapitalsko povezana z drugimi pravnimi osebami doma oziroma v tujini,
– imajo v strukturi osnovnega kapitala delniški kapital oziroma trajne vloge domačih ali tujih fizičnih oziroma pravnih oseb.
2. člen
Za prvim odstavkom 5. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Če je sestavni del revizijskega pregleda tudi revizijski pregled pravne osebe s sedežem v tujini, s katero je podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji kapitalsko povezano, lahko sestavi Služba družbenega knjigovodstva delno revizijsko poročilo na podlagi ugotovitev revizijskega pregleda v podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerem tudi navede, da postavke računovodskih izkazov, ki se nanašajo na poslovanje navedenega podjetja s povezanimi pravnimi osebami v tujini niso sestavni del tega delnega poročila temveč bodo vsebovane v posebnem poročilu.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-01/93-1/4-8
Ljubljana, dne 7. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost