Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1994 z dne 15. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1994 z dne 15. 7. 1994

Kazalo

1713. Uredba o namenski opremi, stran 2793.

Na podlagi 39. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (Uradni list RS, št. 26/94) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o namenski opremi
1. člen
S to uredbo se določajo vrste oborožitve, vojaške opreme in specialne operativne tehnike, za katere v skladu z zakonom ob nabavi ni potreben javni razpis.
2. člen
Za oborožitev se štejejo:
1. vse vrste orožja (hladno orožje, pištole, puške, ročni metalci, topovi in drugo) ne glede na vrsto, namen in kaliber, razen lovskega in športnega orožja;
2. strelivo vseh vrst in kalibrov ter minsko-eksplozivna sredstva (bombe, mine, razpršilna sredstva), razen lovskega streliva;
3. Vse vrste vozil, plovil ali lebdečih naprav z vgrajeno oborožitvijo vseh vrst ali napravami za prenos bojnih tovorov oziroma z napravami za pritrditev oborožitve ali prenos bojnih tovorov;
4. vse vrste raket in naprav za lansiranje in usmerjanje, razen za obrambo pred točo in ognjemete;
5. smodnik, vse vrste razstreliva ter zažigalna, dimna in osvetljevalna sredstva, razen lovskega smodnika ter gospodarskega eksploziva.
Za oborožitev se štejejo tudi rezervni ali sestavni deli, programska oprema, stroji in orodja za vzdrževanje ter specialna embalaža za hrambo ali transport sredstev iz prejšnjega odstavka.
Za oborožitev se štejejo tudi naprave in pripomočki za usposabljanje na sredstvih iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
Za vojaško opremo se štejejo:
1. vse vrste naprav in aparatov za zveze, kriptografsko zavarovanje, protielektronsko zaščito, elektronsko ali radijsko izvidovanje, oziroma naprave, oprema in aparati za avtonomne telekomunikacijske informacijske, stacionarne ali mobilne sisteme za obrambne in vojaške potrebe;
2. osebna in skupinska zaščitna oprema za opravljanje vojaških in varnostnih nalog;
3. naprave, oprema in aparati za zračno, površinsko ali podvodno opazovanje, identifikacijo, prepoznavanje, za orientacijo in navigacijo, upravljanje in vodenje, vključno z radarji, laserji in namerilnimi napravami, izdelanimi za vojaške potrebe;
4. naprave, oprema in aparati za detekcijo, dozimetri-jo, identifikacijo, dekontaminacijo ter radiološko, kemijsko in biološko zaščito, izdelana za vojaške potrebe;
5. viseči, montažni, pontonski mostovi ter specialna inženirska oprema, vključno z opremo za miniranje, razminiranje, maskiranje in kamuflažo;
6. tovorna, specialna in druga vozila, izdelana za vojaške potrebe, razen osebnih vozil;
7. stroji, orodja in surovine za proizvodnjo oborožitve, streliva in minsko-eksplozivnih sredstev;
8. vozila in oprema za varovanje oseb in objektov. Za vojaško opremo se štejejo tudi rezervni ali sestavni deli, programska oprema, pripadajoče orodje za vzdrževanje ter specialna embalaža za hrambo ali transport sredstev in opreme iz prejšnjega odstavka.
Za vojaško opremo se štejejo tudi oprema in naprave, ki so izdelane po vojaških standardih Ministrstva za obrambo in niso v prosti prodaji na trgu oziroma so določene z materialno formacijo vojske.
4. člen
Za specialno operativno tehniko se štejejo:
1. oprema, aparati in naprave za tehnično zaščito ali nadzor prostorov, objektov ali območij;
2. oprema, aparati in naprave za zaščiten prenos podatkov in informacij v funkcionalnih sistemih zvez;
3. specialna oprema, aparati in naprave za zveze;
4. tehnična oprema, aparati in naprave za izvajanje policijskih pooblastil ter posebnih operativnih metod in sredstev;
5. oprema, aparati in naprave za pregled oseb, prtljage in prostorov;
6. oprema, aparati in naprave za protidiverzantsko in protiteroristično dejstvovanje;
7. oprema, aparati in naprave za razvoj in proizvodnjo specialne operativne tehnike;
8. vozila prirejena za operativno delo.
Za specialno operativno tehniko se štejejo tudi rezervni ali sestavni deli, programska oprema, pripadajoče orodje za vzdrževanje in specialna embalaža za hrambo. ali transport naprav in opreme iz prejšnjega odstavka.
Za specialno operativno tehniko se štejejo tudi naprave in oprema iz 3. člena te uredbe, če se nabavljajo za potrebe operativnega dela Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske obveščevalno varnostne agencije ali Ministrstva za pravosodje za zagotavljanje varnosti kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega doma in so izdelane ali prilagojene posebnim zahtevam, ki jih določi minister za notranje zadeve, predstojnik Slovenske obveščevalno varnostne agencije oziroma minister za pravosodje, in niso v prosti prodaji.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-10/94-2/1-8
Ljubljana, dne 7. julija 1994.
Vlada Republike Slovenije
Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost