Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1994 z dne 8. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1994 z dne 8. 7. 1994

Kazalo

1651. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice, stran 2593.

Na podlagi 48. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Banka Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice
1. V sklepu o kontnem okviru za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 5/94) se v kontnem okviru za banke in hranilnice, ki je sestavni del sklepa, opravijo naslednje spremembe:
 
– v nazivu konta 2972 Revalorizacijski prihodki od revalorizacije kapitalskih naložb v tuji valuti – se črta "v tuji valuti";
 
– uvedejo se novi konti:
5617 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev do odvisnih bank
 
5627 – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev do odvisnih drugih finančnih organizacij
 
664 – Prihodki – dividende od tržnih vrednostnih papirjev
 
9753 – Posebne rezervacije za okvirne kredite;
 
– dopolni se naziv konta 681 in pravilno glasi: Prihodki iz ukinjenih rezervacij in popravkov vrednosti.
 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za knjiženja od 1. 7. 1994.
Ljubljana, dne 28. junija 1994.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost