Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1994 z dne 17. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1994 z dne 17. 6. 1994

Kazalo

1391. Odredba o homologiranju vzvratnih ogledal in vozil glede na vgradnjo vzvratnih ogledal (št. 46), stran 2291.

Na podlagi 4., 40. in 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) in v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
ODREDBO
o homologiranju vzvratnih ogledal in vozil glede na vgradnjo vzvratnih ogledal (št. 46)
1 SPLOŠNO
1.1 Motorna vozila in njihova vzvratna ogledala morajo biti homologirana v skladu s to odredbo.
 
2 PODROČJE UPORABE Določila te odredbe veljajo za:
2.1 vzvratna ogledala, namenjena za vgradnjo na vozila kategorij* M in N ter na vsa druga motorna vozila, ki imajo manj kot štiri kolesa in so opremljena z nadgradnjo, ki delno ali v celoti obdaja voznika, in
2.2 vgradnjo vzvratnih ogledal na:
2.2.1 motorna vozila kategorij M in N ter na
2.2.2 vsa druga motorna vozila, ki imajo manj kot štiri kolesa in so opremljena z nadgradnjo, ki delno ali v celoti obdaja voznika.
 
3 ZAHTEVE
3.1 Vsa vzvratna ogledala morajo biti nastavljiva.
3.2 Rob zrcalne površine mora biti obdan z zaščitnim ohišjem (držalo, itd.), ki je na svojem obodu v vseh točkah zaobljen s polmerom najmanj 2,5 mm. Če zrcalna površina štrli prek zaščitnega ohišja, ne sme biti_ radij roba tega štrlečega dela nikjer manjši od 2,5 mm. Štrleči del zrcalne površine se mora pod vplivom sile 50 N, ki prijema na najbolj izpostavljenem delu, vrniti v ohišje.
3.3 Po vgraditvi vzvratnega ogledala na ravno površino in ne glede na lego nastavitve ogledala ne sme biti polmer zaobljenosti nobenega dela vzvratnega ogledala, ki se ga je mogoče dotakniti s kroglo premera 165 mm (za notranja ogledala) oziroma 100 mm (za zunanja ogledala), manjši kot 2,5 mm. To velja tudi za dele nosilca ogledala.
3.3.1 Robovi pritrdilnih lukenj in drugih poglobitev, ki so široke 12 mm ali pa ožje, lahko odstopajo od zahtev točke 3.3, če so posneti.
3.4 Nosilec vzvratnega ogledala mora biti konstruiran tako, da gre obod namišljenega valja s polmerom 50 mm, ki ima svojo os v osi (eni od osi), okrog katere se vzvratno ogledalo preklopi v smeri morebitnega udarca, vsaj delno skozi tisti del površine, na katero je nosilec vzvratnega ogledala pritrjen.
3.5 Deli zunanjih vzvratnih ogledal, ki so izdelani iz materiala, katerega trdota po Shore A ni večja kot 60, so izvzeti iz zahtev točk 3.2 in 3.3.
3.6 V primeru, da so deli notranjih vzvratnih ogledal, ki spadajo pod določila točk 3.2 in 3.3, izdelani iz mehkega materiala s trdoto, manjšo kot 50 Shore A, in vgrajeni na togo ogrodje, se zahteve teh dveh točk nanašajo samo na dele togega ogrodja.
 
4 PRESKUŠANJE VZVRATNIH OGLEDAL IN VOZILA
4.1 Preskušanje vzvratnih ogledal in vozila v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 46.01. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 46.01 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
 
5 HOMOLOGACIJA VZVRATNIH OGLEDAL IN VOZILA
5.1 Homologacija vzvratnih ogledal in vozila v smislu te odredbe ter s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 46.01. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
 
6 POSTOPEK PREVERJANJA
Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93).
 
7 VELJAVNOST ODREDBE
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 1994 za vsa vozila, ki se prvič dajejo v promet v Republiki Sloveniji.
Št. 6.1-03/94-005/06
Ljubljana, dne 30. maja 1994.
prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93).