Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1994 z dne 17. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1994 z dne 17. 6. 1994

Kazalo

1387. Odredba o homologiranju naslonov za glavo, posameznih in vgrajenih v naslonjala sedežev (št. 25), stran 2288.

Na podlagi 4., 40. in 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ št. 37/88 in 23/91) in v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
ODREDBO
o homologiranju naslonov za glavo, posameznih in vgrajenih v naslonjala sedežev (št. 25)
1 SPLOŠNO
1.1 Nasloni za glavo, ki se uporabljajo v vozilih za prevoz potnikov, morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.*
 
2. PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na naprave, katerih naloga je omejiti premik glave odraslega potnika nazaj glede na ostali del telesa, da bi se tako v primeru nesreče zmanjšala nevarnost poškodb vratnega dela hrbtenice.
2.1.1 Ti nasloni za glavo so lahko grajeni skupaj z naslonjalom sedeža, snemljivi ali ločeni.
2.1.2 Ta odredba še ne nanaša na naslone za glavo, ki se vgradijo na zložljive sedeže, na sedeže, ki so postavljeni prečno na vzdolžno os vozila, ali na sedeže, ki so obrnjeni nazaj.
1.3 Odredba se nanaša tudi na sama naslonjala sedežev, če so izvedena tako, da služijo obenem kot nasloni za glavo.
2.2 Nasloni za glavo, v smislu točke 2.1, so naprave, namenjene ločeni uporabi, to je uporabi kot posamezna oprema na sedežih za odrasle potnike, ki so obrnjeni naprej, v vozilih s tremi ali več kolesi.
 
3 ZAHTEVE
3.1 Naslon za glavo v nobenem primeru ne sme povzročiti dodatne nevarnosti za potnike v vozilu. Naslon za glavo ne sme v nobenem primeru imeti nevarne hrapavosti ali ostrih robov, ki bi lahko povečali nevarnost poškodb.
3.2 Prednji in zadnji deli naslonov za glavo morajo biti preskušeni glede na absorpcijo energije.
3.3 Prednji in zadnji deli naslonov za glavo morajo biti tako oblazinjeni, da ni mogoč neposreden dotik glave potnika z deli ogrodja naslona za glavo. Ti deli. ogrodja, ki so nameščeni tako, da se jih je mogoče dotakniti s kroglo s premerom 165 mm, morajo biti zaobljeni s polmerom, ki ni manjši od 5 mm.
3.4 Zahteve točk 3.2 in 3.3 ne veljajo za zadnje dele naslonov za glavo, ki so nameščeni na tistih sedežih v vozilu, za katerimi ni več sedežev.
3.5 Nasloni za glavo morajo biti pritrjeni na naslonjalo sedeža oziroma na ogrodje vozila tako, da med testom ne more noben trd in nevaren predmet prodreti skozi oblazinjenje, ravno tako obremenitve med testom ne smejo povzročiti štrlečih in nevarnih delov na elementih za pritrditev naslona za glavo na naslonjalo sedeža, ki bi lahko predstavljati nevarnost za potnike v vozilu.
3.6 Višina in druge mere naslona za glavo ter njegova. pritrditev morajo ustrezati določbam te odredbe.
3.7 Naslon za glavo in njegovi pritrdilni elementi morajo biti tako izvedeni, da največji premik glave nazaj ni večji od 102 mm, merjen po določilih te odredbe.
3.8 Naslon za glavo in njegovi pritrdilni elementi morajo biti dovolj trdni, da brez porušitve zdržijo obremenitev 89 daN.
3.9 Naslon za glavo, nastavljiv po višini, mora biti tako izveden, da ga  
4 PRESKUŠANJE NASLONA ZA GLAVO
4.1 Preskušanje naslona za glavo lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 25.03. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 25.03 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijski službi Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
 
5 HOMOLOGACIJA NASLONA ZA GLAVO 5.1 Homologacija naslona za glavo in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 25.03. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
 
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93).
 
7 VELJAVNOST ODREDBE
7.1 Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija
1994 dalje za vsa vozila, ki se prvič dajejo v promet v Republiki Sloveniji.
Št. 6.1-03/94-005/12
Ljubljana, dne 30. maja 1994.
prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za znanost in tehnologijo
* Po tej odredbi ni potrebno homologirati naslonov za glavo v vozilih kategorije Ml. ki so homologirani v skladu z "odredbo o homologaciji vozil glede na sedeže, njihovo pritrditev in naslone za glavo (št. 17)".

AAA Zlata odličnost