Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1315. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke, stran 1968.

Na podlagi 42. člena zakona o deviznem poslovanju Uradni list RS, št. 1/91-I in št. 71/93), drugega odstavka 20. člena in 44. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 12. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog Uradni list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1. V prvem odstavku prve točke Sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke Uradni list RS, št. 21/94), se zamenja tabela z novo tabelo, in sicer:
1. Ljubljanska banka d.d., Ljubljana            242,6 mio ECU
2. Kreditna banka Maribor d.d., Maribor           83,7 mio ECU
3. Abanka d.d., Ljubljana                  77,4 mio ECU
4. Creditanstalt Nova banka d.d., Ljubljana          9,6 mio ECU
5. Hipotekarna banka d.d., Brežice              2,5 mio ECU
6. Bank Austria d.d., Ljubljana               88,1 mio ECU
7. Probanka d.d., Maribor                   7,8 mio ECU
8. Slovenska investicijska banka d.d., Ljubljana       5,2 mio ECU
9. SKB banka d.d., Ljubljana                 95,3 mio ECU
10. UBK banka d.d., Ljubljana                 5,0 mio ECU
11. Slovenska zadružna kmetijska banka d.d., Ljubljana    5,0 mio ECU
12. Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana         5,0 mio ECU
13. LB Komercialna banka d.d., Nova Gorica          60,5 mio ECU
14. LB Splošna banka d.d., Celje               48,6 mio ECU
15. Splošna banka d.d., Koper                89,8 mio ECU
16. LB Gorenjska banka d.d., Kranj              53,6 mio ECU
17. LB Dolenjska banka d.d., Novo mesto           34,6 mio ECU
18. LB Banka Domžale d.d., Domžale              15,4 mio ECU
19. LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje              7,1 mio ECU
20. LB Posavska banka d.d., Krško              10,0 mio ECU
21. LB Splošna banka Velenje d.d., Velenje          15,2 mio ECU
22. LB Koroška banka d.d., Slovenj Gradec          15,0 mio ECU
23. LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota          29,5 mio ECU
24. Banka Noricum d.d., Ljubljana               5,0 mio ECU
25. Ljudska banka d.d., Celje                 5,0 mio ECU
26. M banka d.d., Ljubljana                  5,0 mio ECU
27. Banka Vipa d.d., Nova Gorica               8,3 mio ECU
28. Krekova banka d.d., Maribor               19,1 mio ECU
29. Factor banka d.d., Ljubljana               2,5 mio ECU
30. Banka Societe Generale d.d., Ljubljana          2,5 mio ECU
SKUPAJ                           1053,9 mio ECU
2. V 3. alinei četrte točke sklepa se za besedami "Banke Slovenije v tuji valuti" doda besedilo: "z rokom dospelosti 120 dni ali manj".
V 6. alinei četrte točke sklepa se za vejico doda besedilo: "ne upoštevajo pa se terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz kratkoročnih posojil, ki so jih domače banke najele za druge domače banke pri tujih bankah,".
3. V 1. alinei drugega odstavka pete točke sklepa se za vejico doda besedilo: "ki se povečajo za obveznosti do domačih bank za kratkoročna posojila, ki so jih te najele pri tujih bankah oziroma zmanjšajo za terjatve do domačih bank za najeta kratkoročna posojila, ki jih je banka najela v tujini in posredovala drugi domači banki,".
4. Šesta točka sklepa se spremeni tako, da se glasi: "Pooblaščene banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa ne dosegajo s tem sklepom predpisanega najmanjšega zneska deviz oziroma neto devizne pozicije, morajo predpisana zneska doseči postopoma v dveh obdobjih. Do 17. 6. 1994 so banke dolžne povečati najmanjši znesek in neto devizno pozicijo najmanj za eno polovico razlike med predpisanima in doseženima zneskoma na dan uveljavitve tega sklepa. Celotni predpisani najmanjši znesek deviz in predpisano neto devizno pozicijo morajo pooblaščene banke doseči najkasneje do 1. 7. 1994."
5. Ta sklep začne veljati 6. junija 1994 in se od tega dne tudi uporablja.
Ljubljana, dne 31. maja 1994.
Uredništvo

AAA Zlata odličnost