Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1309. Sklep o določitvi višine komunalnih taks, stran 1965.

Izvršni svet Skupščine občine Žalec je na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/69 in 7/72) in 11. člena odloka o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 1/82, 10/84, 10/85, 13/87, 11/88, 25/88, 12/89, 43/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 20/91, 7/91, 6/92 in 20/93) na seji dne 19. maja 1994 sprejel
SKLEP
o določitvi višine komunalnih taks
1. člen
V tarifi komunalnih taks odloka o komunalnih taksah se spremeni:
– v tar. št. 1 se znesek 6.000 SIT nadomesti z zneskom 7.000 SIT
– v tar. št. 2 se zneska 12 in 18 SIT nadomestita z zneskom 14 in 20 SIT
– v tar. št. 3 se zneski 6.000, 20.000 in 10.000 SIT nadomestijo z zneski 7.000, 23.000 in 11.500 SIT
– v tar. št. 5 se zneska 9.000 in 18.000 SIT nadomestita z zneskom 10.400 in 21.000 SIT
– v tar. št. 6 se zneska 18.000 SIT in 9.000 SIT nadomestita z zneskom 21.000 in 10.400 SIT
– v tar. št. 7 se znesek 9.000 SIT nadomesti z zneskom 10.400 SIT
– v tar. št. 8 se zneska 90 in 30 SIT nadomestita z zneskom 103 in 34 SIT
– v tar. št. 9 se zneska 1.800 in 600 SIT nadomestita z zneskom 2.100 in 700 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1994.
Št. 417-003/94
Žalec, dne 19. maja 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost