Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1307. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Trebnje, stran 1964.

Na podlagi 245. člena statuta občine Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/79, 16/80, 1/82, 3/86) je Izvršni svet Skupščine občine Trebnje na 72. seji dne 11. 5. 1994 sprejel
SKLEP
o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Trebnje
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča je znašala na dan 31. 12. 1993 na območju občine Trebnje 73.000 SIT/m2.
2. člen
Vrednost l m2 stavbnega zemljišča za leto 1994 se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa, in sicer:
1,1% za naselje Trebnje
1,0% za naselje Mirna, Mokronog, Šentrupert
0,9% za ostala naselja in območja v občini Trebnje
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Trebnje so na dan 31. 12. 1993 za m2 stanovanjske površine znašali:
– za individualne komunalne objekte in naprave 5.343 SIT/m2.
4. člen
Cena, določena v 2. členu tega sklepa, se med letom usklajuje z indeksom rasti cen na drobno, cena, določena v 3. členu tega sklepa pa se usklajuje z indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS -sekcija za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-1/91-1
Trebnje, dne 11. maja 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Trebnje
Jože Rebolj l. r.

AAA Zlata odličnost