Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1296. Sklep o uvedbi denarnega samoprispevka za vas Sela, stran 1958.

Na podlagi izida referenduma za uvedbo denarnega samoprispevka, izglasovanega dne 26. 9. 1993 in 2. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3/73, 17/83, 35/85 in 48/86) je Svet Krajevne skupnosti Hinje na seji dne 30. 9. 1993 sprejel
SKLEP
o uvedbi denarnega samoprispevka za vas Sela
1. člen
Za vas Sela se uvede denarni prispevek za asfaltiranje ceste v Selih.
2. člen
S sredstvi, zbranimi z denarnim prispevkom se bo financiralo, asfaltiranje ceste v Selih.
3. člen
Denarna sredstva se bodo zbirala po članih gradbenih odborov, in sicer v dveh obrokih.
Z zbranim denarjem bo v skladu s programom razpolagal Svet Krajevne skupnosti Hinje in bo o realizaciji programa obveščal krajane na krajevno običajen način.
4. člen
V enak namen, kot so namenjena denarna sredstva se morajo nameniti tudi sredstva od obresti ob morebitni vezavi sredstev pri podjetju ali bančnih organizacijah.
5. člen
Denarni prispevek mora prispevati vsako gospodinjstvo v vasi Sela, in sicer v protitolarski vrednosti 500 DEM.
6. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 31. 5. 1994.
Hinje, dne 30. septembra 1993.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Hinje
Marija Breceljnik l. r.

AAA Zlata odličnost