Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1290. Odlok o zavarovanju pitne vode za zajetja Sevnik, Medvednica, Curek I in II ter Zdravšček v občini Grosuplje, stran 1953.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86) in 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) ter 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 18/86 in Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 20. 4. 1994 sprejela
ODLOK
o zavarovanju pitne vode za zajetja Sevnik, Medvedica, Curek I in II ter Zdravšček v občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da se zavarujejo zaloge in kakovost vode na območju, kjer se zajema pitna voda, se s tem odlokom določijo širši varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje pred onesnaženjem vodnih virov za zajetja Sevnik, Medvedica, Curek I in Curek II in Zdravšček.
2. člen
Obseg varstvenih pasov je grafično prikazan v "Predlogu varovalnih vodnih virov in zajetij občine Grosuplje, ki ga je izdelal Geološki zavod Ljubljana, september 1984 pod št. 497/84 in je sestavni del tega odloka. Grafični prikazi v merilu 1:5000 so na vpogled pri Sekretariatu za urejanje prostora in varstvo okolja občine Ljubljana Vič-Rudnik.
II. VARSTVENI PASOVI
3. člen
Ob upoštevanju geoloških in hidrogeoloških razmer, kakovosti in izdatnosti vodnega vira, tehničnega načina rabe, vrste in položaja zajetja, se določijo naslednji varstveni pasovi:
1. najožji varstveni pas, razdeljen na cono 1 a in 1 b
2. ožji varstveni pas – cona 2
3. širši varstveni pas – cona 3
Na območju občine Ljubljana Vič-Rudnik se nahaja del širših varstvenih pasov zajetij Sevnik, Medvedica, Curek I in Curek II ter Zdravšček.
4. člen
Širši varstveni pasovi obsegajo zemljišča parcelnih številk:
k.o. Turjak
1029, 1037, 1032, 1033, 1035/2, 1039, 135/1, pot 4025, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1149, 1150, 1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4, 914/2, 914/3, 914/17, 914/ 18, 914/19, 914/20, 929, 1010/1, 1010/2, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1022, 1025, 1026, 1028, 1007, 1008, 1001, 1005, 983, 986, 989, 922/10, 928, 930, 931, 932/1, 932/2, 981, 1041, 1043, pot 4030, pot, 4029, pot 4028, 1046, 1047, 1048, pot 4026, pot, 4027, 977, 979, 980, 922/6, 922/7, 922/8, 922/9, 934, 935, 938, 939, 941, 943, 991, 994, 996, 998, 999, pot 4031, 966,. 969, 971, 1051, 1053, 1057/1,1057/2, 1058/1, 1058/2, 1060, 1063, 1094, 1133/1, 1134/1, 1134/2, 1133/2, 1131, 1132, 1138, 1110, 1111/1, 1111/2, 1113, 1114, 1103, 1104, 1107, 1109, 1093, 1096, 1099, 952, 955, 948, 957, 885, 884, 874, 875, 965, 964/1, 964/2, 962/1, 962/2, 962/3, 961/1, 961/2, 959, pot 4023, pot 4024, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1075, 1078, 1079, 1067, 1068, 1100, 1180, 1086, 1088, 1054, 1125, 1126, 1127, 1124, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1160, 1161, 1082, 1171, 1172, 1173, 1174, 1165/1, 1165/2, 1166, 1167, 1169, 1234, 1182, 1185, 1193, 1194, 1191, 1192, 1238, 1239, 1231, 1232, 1235, 1238, 1241, 1242/3, 924, 882, 883/1, 883/2, 1195, 1196, 1199, 1201, 881/1, 881/2, 880/3, 878, 868/1, 866/1, 866/2, 858, 860, 856, 855, 852, 851, 847, 846, 844/4, 844/5, 849, 850, 845, 1210, 862, 1206/1, 1206/2, 1204/1, 1204/2, 1207, 1205/1, 1205/2, 1203, 864, 880/2
objekti 98, 94, 93, 103, 89, 101, 99, 100/1, 100/2, 96, 87, 366, 86, 91/1, 91/2, 90/1, 90/2, 365, 367, 88, 83, 81, 82
1242/1, 1242/2, 1212, 1213, 1217, 1218, 1219, 1221, 1229, pot 4023, 844/7, 844/8, 844/9, 844/10, 844/11, 844/12, 844/13, 844/14, 843/1, 843/2, 843/3, 843/4, 426/8, pot 4047, pot 4022, 1242/4, 1242/5, 1242/6, 1242/7, 1242/8, 1242/9, 1242/10, 1242/11,1242712,1242/13,1242/14, 1242/15,1242/ 16, 1242/17, 1242/18, 1242/19, 1242/46, 1242/41, 1242/42, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5, 426/6, 426/7, 426/38, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 463, 464, 465, 466, 426/37, pot 4048, 824/1, 824/2, 824/10, 825, 826, 827, 828, 829/1, 829/2, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, pot 4050, 761, 762/1, 762/2, 763, pot 4021, 765, 766, 770, 771, 772, 700, 702, 719, 720, 723, 724, 725, 727, 729/1, 729/2, 744/3, 1244/4, 1243/1, 1243/2, 1243/3, 1242/48, 1242/43, 734, 736, 738, 740, 741, 744, 745, 747, 748, 749, 750, 752, 753, 755, 756, 730/1, 730/2, 733/1, 733/2, 1242/40, 1242/44, 1242/45, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1253, 1261, pot 4049, pot 1242/47, 1242/20, 1280, 1247, 1271, 1272, 1273, pot 4021, 1375/3, 1375/1, 1375/2, 1275/4, 1281, 1282, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1242/38, 1242/39, 1276, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1305, 1304, 1306, 1308, 1309, pot 4020, 1310/1, 1310/2, 1321, 1312, 1313, 1316, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326/1, 1326/2, 1326/3, 1326/4, 1326/5, 1326/6, 1330, 1331, 1328, 1334, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1342/2, 1352/1, 1352/2, 1352/3, 1532/4,1352/5, 1352/6,1268, 1388, pot 4019,1392, 1391, 1379, 1389/2, 1382/1, 1340, 1374, 1350, 1351, 1383, 1347,
objekti 106, 107, 108, 109, 112, 113/1, 113/2, 322, 339, 338,
1370, 1371, 1363, 1360, 1361, 1365, 1366, 1373,1353, 1403/1, 1403/2, 1403/30 pot, pot 1403/31, 1403/23, 1403/25, 1403/2, 1406, 1408, 1411, 1413, 1415/1, 1415/2, 1700, 1719, 1720, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1403/28, 1728, 1729, 1701, 1702, 1705, 1707, 1709, 1710, 1731/67 pot, 1403/26, 1403/27, 1403/29, pot 1731/68, pot 1731/69, 1731/ 1, 1731/2, 1731/3, 1731/4, 1731/5, 1731/6, 1731/7, 1731/8, 1731/9, 1731/10, 1731/11, 1731/12, 1731/13, 1731/14, 1731/ 15, 1731/16, 1731/17, 1731/18, 1731/19, 1731/20, 1731/21, 1731/22, 1731/23, 1731/24, 1731/25, 1731/26, 1731/27, 1731/ 28, 1731/29, 1731/30, 1731/31, 1731/32, 1731/33, 1731/34, 1731/35, 1731/36; 1731/37, 1731/38, 1731/39, 1731/40, 1731/ 41, 1731/42, 1731/43, 1731/44, 1731/45, 1731/46, 1731/47, pot 1731/64, pot 1731/65, pot 1731/66, pot, 4018, 1693, 1697, 1689, 1692/1, 1678, 1683, 1682, 1714, 1716, 1686, 1732/2, 1732/3, 1730/1, 1730/2, 1730/3, 1730/4, 1730/5, 1730/6, 1730/7, 1732/4, 1732/5, 1732/1, 1749/1, 1749/2, 1749/3, 1749/4, 1749/5, 1749/6, 1749/7, 1749/8, 1731/48, 1731/49, 1731/50, 1731/51, 1731/52, 1731/53, 1731/54, 1731/ 55, 1731/57, 1731/58, 1731/71, 1731/61, 1731/62
k.o. Gradišče
273/7, 273/9, 273/1, 273/15, 273/3, 273/8, 186/2, 183/1, 184, 183/2, 183/3, 273/12, 273/16, 273/18, 273/19, 230, 235, 274, 235/2, 269, 268, 267, 266, 263, 235/1, 233, 236/1, 236/2 238, 240, 241, 242, 245/3, 245/10, 245/8, 245/7, 245/9, 244, 232, 221, 220, 222/1, 222/2, 219, 217, 211, 214, 215, 203, 201, 205, 186/1, 199, 223, 227, 229, 210/2, 210/1, 207/14, 224, 198/3, 196, 198/2, 1750, pot, 226, 247, 249/3, 249/6, 249/7, 255/1, 255/4, 249/5, 249/2, 249/4, 251/1. 249/1, 255/2, 245/6, 255/3, 245/4, 545/5, 251/3, 257, 245/2, 258, 54/1, 54/2,
objekti 149, 150, 15, 16, 10/1, 10/2, 12, 9, 11, 139, 3, 4/1, 4/2, 147, 131, 1, 135, 94, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1, 98/2, 98/3, 106/1, 106/2, 103, 105, 122, 124, 99, 96, 95, 90/1, 90/2, 90/3/85, 83, 77, 79, 76/1, 67/5, 71, 73, 69/1, 67/12, 67/17, 67/16, 67/11, 67/19, 69/2, 67/20, 67/18, 67/15, 63/2, 61/1, 61/2, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 55, 57, 63/1, 63/3, 35/20, 35/23, 35/39, 67/1, 67/13, 69/3, 76/2, 67/3, 67/24, 67/22, 67/4, 67/2, 67/10, 67/9, 67/21, 67/27, 67/8, 67/25, 67/28, 64, 67/6, 67/29, 67/7, 67/30, 67/14, pot 1748, 35/38, 35/6, 35/40, 35/41, 35/42, 35/43, 35/44, 35/45, 35/46, 35/47, 35/48, 35/49, 35/50, 35/1, 34, 49, 50, 51, 52, 47, 45, 46, pot 1749, 41, 42, 43, 48, 40/1, 40/2, 40/3, 38, 39, 35/5, 33, 22/1,
22/2, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 24/1, 24/2, 24/3, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 21/16, 21/17, 21/80, 108, 110, 121, 127, 143, 140, 128, 112/1, 112/2, 112/3, 115, pot 1747, 118/1, 118/2, 118/3, 20, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/2, 25/7, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 27/1, 27/2, 27/3, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 29/19, 29/20, 29/21, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 12/1, 12/2, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 9/1, 9/2, 9/8, 9/9, 8/1, pot 1746, 915, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 31/11, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9, 32/10, 35/7, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/18, 35/19, 35/21, 35/22, 35/24, 35/25, 35/26, 35/27, 35/28, 35/29, 35/30, 35/31, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36, 35/37, 35/2, 36, 37.
III. VARSTVENI UKREPI
5. člen
Zaradi zavarovanja vodnega vira, se za posamezne pasove določajo pogoji za gradnjo, promet in opravljanje gospodarskih dejavnosti.
6. člen
Širši varstveni pas (cona 3) s sanitarnim režimom zavarovanja zajema celotno padavinsko območje, kjer se padavine lahko infiltrirajo oziroma površinsko pritekajo k izviru vode.
V širšem varstvenem pasu s širšim varstvenim pasom varovanja veljajo naslednje določbe:
a) Prepovedano je:
– odlagati odpadke,
– uporabljati agrotehnična sredstva na osnovi svinca, živega srebra, arzena, kloriranih ogljikovodikov, cianovodikove kisline, fenola, krezola, drugih vodi škodljivih snovi ter prekomerno gnojiti njive in travnike z gnojevko in gnojnico.
b) Dovoljeno je
pod posebnimi pogoji, ki jih določi upravni organ v postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja
– graditi stanovanjske in gospodarske objekte,
– graditi čisto industrijo in obrt
– izkopavati gramoz in pesek ter odkopavati zemljo
– graditi kanalizacijo in naprave za čiščenje odpadnih voda ter neprepustne betonske greznice in gnojišča
– skladiščenje in opravljanje tranzitnega prometa nafte, tekočih naftnih derivatov ali nevarnih snovi,
– opravljati tranzitni promet s tovornimi motornimi vozili.
7. člen
Kanalizacija in naprave za čiščenje odpadnih voda v tem pasu morajo biti grajene vodotesno. Obstoječa naselja je treba sanirati z izgradnjo vodotesne kanalizacije ali neprepustnih betonskih greznic in gnojišč.
Gradnja neprepustne greznice se lahko dovoli v skladu s sanacijskim programom tam, kjer ni pogojev za gradnjo javne kanalizacije.
Za morebitna obstoječa odlagališča odpadkov, je potrebno izdelati sanacijski program ter jih sanirati v roku enega leta od sprejema tega odloka.
Struge potokov in hudournikov je treba redno čistiti, da se prepreči prelivanje voda proti vodnemu viru.
8. člen
Prostornina posamezne cisterne za hrambo nafte, tekočih naftnih derivatov ali nevarnih snovi je lahko največ 25 m3 in skupna prostornina celotnega skladišča največ 200 m3.
Skladišča nafte, tekočih naftnih derivatov ali nevarnih snovi morajo imeti drugo stopnjo zaščite.
Tehnični pregled skladišč nafte, naftnih derivatov ali nevarnih snovi mora biti opravljen na 5 let.
Tranzitni promet nafte, naftnih derivatov ali nevarnih snovi je dovoljen le po cestah, ki imajo II. stopnjo zaščite.
Ceste, po katerih poteka promet s tovornimi motornimi vozili, morajo biti tako urejene, da je onemogočeno direktno ogrožanje vodnega vira. Na cestah je omejitev hitrosti na 40 km/h.
9. člen
Za posege v varstvenih pasovih v coni 3, ki niso izrecno prepovedani, si je pred izdajo ustreznih dovoljenj potrebno pridobiti strokovno mnenje in pogoje, ki jih pripravi Geološki zavod Ljubljana – Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko.
10. člen
Vsako izlivanje ali izpuščanje nevarnih ali škodljivih snovi, mora vsak, ki to zazna ali povzroči, takoj sporočiti ali Centru za obveščanje mesta Ljubljane na telefon št. 985 ali najbližji postaji Policije oziroma vodnogospodarski ali sanitarni inšpekciji.
11. člen
Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z opustitvijo varnostnih ukrepov, je odškodninsko odgovoren in se škoda odpravi na njegove stroške.
IV. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Z denarno kaznijo do 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s 6., 7., 8., 9. in 10. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo do 80.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju s 6., 7., 8., 9. in 10. členom tega odloka.
Odgovorna oseba pravne osebe se za prekrške po prejšnjem odstavku kaznuje z denarno kaznijo do 20.000 SIT.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Sanacijske programe iz 7. člena in ureditev iz zadnjega odstavka 8. člena tega odloka je dolžan naročiti upravljalec vodovoda, potrdi pa jih Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik. V njih se opredeli tudi način financiranja izvedbe sanacije.
Obstoječe objekte in gospodarske dejavnosti v varstvenih pasovih, morajo lastniki oziroma upravljalci urediti v skladu z določbami 6., 7. in 8. člena tega odloka v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/94
Ljubljana, dne 20. aprila 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost