Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Jesenice, stran 1936.

Na podlagi 153. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) je Izvršni svet Skupščine občine Jesenice na 132. seji dne 10. 5. 1994 sprejel
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Jesenice
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 5/91 in 52/92) se besedilo 5. alinee 10. člena spremeni tako, da se pravilno glasi:
"- obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerihkoli obveznosti iz posojilne pogodbe, takoj vrne posojilo ali neodplačan del posojila z obrestmi po bančni obrestni meri za dolgoročne kredite,"
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 301-7/93-1
Jesenice, dne 19. maja 1994.
Predsednica
Izvršnega sveta
Skupščine občine Jesenice
Rina Klinar, dipl. soc. l. r.

AAA Zlata odličnost