Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1994 z dne 3. 6. 1994

Kazalo

1270. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 1993, stran 1932.

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 7/93), 118. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) in 2. člena odloka o pristojnostih, sestavi in delu občinske skupščine (Uradni list št. 16/90, 23/90, 42/90 in 9/91) je Skupščina občine Jesenice na seji zbora združenega dela dne 16. 5. 1994, zbora krajevnih skupnosti dne 16. 5. 1994 in družbenopolitičnega zbora dne 16. 5. 1994 sprejela
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 1993
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 1993.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 1993 obsega:
1. proračun – redni del
– prihodki              971.572.713,08 SIT
– odhodki               965.650.023,67 SIT
– presežek prihodkov          5.922.689,41 SIT
2. proračun – sredstva za zdravstveno varstvo živali
– prihodki               6.241.564,92 SIT
– odhodki                3.826.253,40 SIT
– presežek prihodkov          2.415.311,52 SIT
3. proračun – republiška sredstva za osnovno šolstvo
– prihodki                     0 SIT
– odhodki                     0 SIT
– presežek prihodkov                0 SIT
5. proračun
– sredstva kupnin od prodanih stanovanj
– prihodki              116.129.136,30 SIT
– odhodki               89.180.662,95 SIT
– presežek prihodkov          26.948.473,35 SIT
3. Člen
Presežek prihodkov nad odhodki na rednem računu in posameznih podpartijah proračuna se prenese v leto
1994 in se razporedi z odlokom o proračunu za leto 1994 in programi porabe sredstev podpartij proračuna.
4. člen
Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 1993 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/93
Jesenice, dne 16. maja 1994.
Predsednik
dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost