Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1994 z dne 26. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1994 z dne 26. 5. 1994

Kazalo

1188. Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji, stran 1831.

Na podlagi 34. in 80. člena zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
PRAVILNIK
o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek ocenjevanja in razvrščanja govejih klavnih trupov oziroma polovic na klavni liniji: v kategorije na podlagi starosti in v kakovostne tržne razrede na podlagi vizualnega ocenjevanja mesnatosti in stopnje zamaščenosti.
2. člen
Ocenjevanje, razvrščanje in tehtanje govejih klavnih trupov oziroma polovic mora biti opravljeno neposredno po zakolu oziroma najpozneje eno uro po primarni obdelavi trupa oziroma polovic in pred pričetkom hlajenja. Tehta se na kilogram natančno.
3. člen
Primarno obdelan trup goveda je po tem pravilniku zaklana žival, ki so ji po zakolu in izkrvavitvi odstranjeni koža, glava (pred prvim vratnim vretencem), spodnji deli nog, odrezani v skočnem (tarzalnem) in zapestnem (karpalnem) sklepu, rep in vsi notranji organi prsne, trebušne in medenične votline, vključno z ledvicami ter ledvičnim lojem.
Pri primarni obdelavi govejega klavnega trupa se odstranijo tudi mastno tkivo medenične votline, odvečni del loja notranjega dela stegna, moda, vime, trebušna prepona in njen mišični del ter hrbtenjača.
4. člen
Klavna masa goved je po tem pravilniku topla masa trupa oziroma polovic, obdelanega v skladu s 3. členom tega pravilnika.
5. člen
Klavni polovici goveda sta po tem pravilniku dve enaki polovici, dobljeni z razpolovitvijo trupa po dolžini po sredini hrbtenice in prsnice.
II. STAROSTNE KATEGORIJE GOVED
6. člen
Telečje meso (teletina) so po tem pravilniku klavni trupi zaklanih telet od 3 tednov do 6 mesecev starih živali, katerih topla masa trupa znaša od 25 do 150 kg.
7. člen
Meso mladih goved (mlada govedina) so po tem pravilniku klavni trupi oziroma polovice zaklanih mladih goved, starejših od 6 mesecev, zgornja meja starosti ne sme presegati pri bikih 24 mesecev, pri telicah, klavnih prvesnicah in kastriranih moških živalih (volih) pa 30 mesecev.
8. člen
Goveje meso (govedina) so po tem pravilniku klavni trupi oziroma polovice odraslih goved, pridobljeni od bikov, starih nad 24 mesecev, ter telic, krav in kastriranih moških živali (volov), starih nad 30 mesecev.
III. KRITERIJI ZA DOLOČANJE STAROSTI IN RAZVRŠČANJE GOVEJIH KLAVNIH TRUPOV OZIROMA POLOVIC NA PODLAGI STAROSTI V KATEGORIJE
1. Kriteriji za določanje starosti goved
9. člen
Starost govejega klavnega trupa oziroma polovic se po tem pravilniku določa na podlagi sprememb v organizmu živih živali v času rasti. Te spremembe se kažejo v:
- okostenjevanju okostja in
- barvi mesa ter mastnega tkiva.
10. člen
Starost klavnega trupa telet se določa na podlagi okostenjevanja okostja.
Barva teletine je bledo do svetlo rožnata.
11. člen
Starost klavnega trupa oziroma polovic mladih goved se določa na podlagi stopnje okostenjevanja trnastih nastavkov prsnih vretenc v višini 4. do 9. prsnega vretenca.
Pri klavnem trupu oziroma polovicah mladih bikov do starosti 2 let trnasti nastavki prvih štirih hrbtnih vretenc kažejo le prve znake okostenjevanja, trnasti nastavki od 5. do 9. prsnega vretenca pa ne kažejo močnejših znakov okostenjevanja.
Pri kastriranih moških živalih in ženskih živalih se pojavljajo podobni znaki okostenjevanja pri starosti do 30 mesecev. Pri mladih govedih je še jasno vidna meja med koščenim in hrustančnim delom trnastih nastavkov hrbtnih vretenc. Določen vpliv na stopnjo okostenjevanja pa imata tudi pasma in prehrana.
Barva mesa mladih goved je rožnato rdeča, loja pa svetlo krem do rahlo rumenkasta.
12. člen
Klavni trup oziroma polovici odraslih goved izhajajo od živali, ki po starosti oziroma stopnji okostenjevanja presegajo stopnjo okostenjevanja klavnih polovic mladih goved.
Meso odraslih goved je rdeče do temno rdeče barve, barva loja pa rumenkasta do rumena.
2. Razvrščanje na podlagi starosti
13. člen
Na podlagi kriterijev iz 10., 11. in 12. člena tega pravilnika se klavni trupi telet, klavni trupi oziroma polovice mladih goved in goved razvrščajo v starostne kategorije, in sicer:
STAROSTNE KATEGORIJE GOVEJIH KLAVNIH TRUPOV OZIROMA POLOVIC
-----------------------------------------------------------------------------
Kategorija  Oznaka   Opis
       kategorije
-----------------------------------------------------------------------------
teletina   1      klavni trupi zaklanih telet od 3 tednov do 6 mesecev
             starih živali, katerih topla masa trupa znaša od 25
             do 150 kg
mlada    2      klavni trup oziroma polovici bikov, starih do 24
govedina         mesecev
       3      klavni trup oziroma polovici telic in klavnih
             prvesnic, starih do 30 mesecev
       4      klavni trup oziroma polovici moških kastriranih
             živali (volov), starih do 30 mesecev
govedina   5      klavni trup oziroma polovici krav, starih od 30
             mesecev do 5 let
       6      klavni trup oziroma polovici krav, starih nad 5 let
       7      klavni trup oziroma polovici bikov, starih nad 24,
             telic ter volov, starih nad 30 mesecev
-----------------------------------------------------------------------------
IV. RAZVRŠČANJE GOVEJIH KLAVNIH TRUPOV OZIROMA POLOVIC V KAKOVOSTNE TRŽNE RAZREDE NA PODLAGI VIZUALNEGA OCENJEVANJA MESNATOSTI
14. člen
Na podlagi vizualnega ocenjevanja mesnatosti po tem pravilniku se goveji klavni trupi oziroma polovice razvrščajo v pet kakovostnih tržnih razredov, ki se označijo z velikimi tiskanimi črkami E, U, R, O, P, kot prikazuje tabela o kakovostnih tržnih razredih po mesnatosti :
KAKOVOSTNI TRŽNI RAZREDI PO MESNATOSTI
----------------------------------------------------------------------------
Kakovostni   Mesnatost govejih klavnih trupov oziroma polovic
tržni razred
----------------------------------------------------------------------------
E - odličen:  Zelo močna omišičenost celotnega klavnega trupa oziroma
        polovic, stegno in plečka morata biti zelo zaobljene
        (konveksne) oblike, hrbet mora biti širok in obsežen po vsej
        dolžini
U - zelo dober: Močna omišičenost celotnega klavnega trupa oziroma polovic,
        stegno, plečka in hrbet morajo biti zaobljene (konveksne)
        oblike
R - dober:   Dobra omišičenost celotnega klavnega trupa oziroma polovic,
        mesnatost stegna in plečke manj poudarjena, profil stegna
        raven, hrbet obsežen, vendar v prednjem delu ožji
O - zadovoljiv: Zadovoljiva omišičenost celotnega klavnega trupa oziroma
        polovic, profil stegna vdolbene (konkavne) oblike, hrbet in
        plečka le zadovoljivo mesnata
P - slab:    Slaba omišičenost celotnega klavnega trupa oziroma polovic,
        Profil stegna močno vdolbene (konkavne) oblike, hrbet in
        plečka slabo mesnata
----------------------------------------------------------------------------
V. OCENJEVANJE ZAMAŠČENOSTI GOVEJIH KLAVNIH TRUPOV OZIROMA POLOVIC
15. člen
V okviru vsakega kakovostnega tržnega razreda za mesnatost, opisanega v 14. členu tega pravilnika, se trupi oziroma polovice razvrščajo v obveznih pet stopenj zamaščenosti, in sicer:
STOPNJE ZAMAŠČENOSTI GOVEJIH KLAVNIH TRUPOV OZIROMA POLOVIC
------------------------------------------------------------------------------
Stopnja       Opis zamaščenosti govejih klavnih trupov oziroma polovic
Zamaščenosti    
------------------------------------------------------------------------------
1 - slaba:     Nobena do zelo slaba pokritost klavnega trupa oziroma
          polovic z lojem, v notranjosti prsne votline ni vidnega
          maščobnega tkiva
2 - zadovoljiva:  Slaba pokritost klavnega trupa oziroma polovic z lojem,
          tako, da je meso vidno po večini površini trupa oziroma
          polovic, v prsni votlini je meso med rebri še jasno vidno
3 - srednja:    Primerna pokritost z lojem (3 do 5 mm) po večini površine
          klavnega trupa oziroma polovic, razen na delu stegna in
          plečke, v prsni votlini je meso med rebri še vidno
4 - močna:     Prekomerna pokritost klavnega trupa oziroma polovic (6 do
          10 mm) po večini površine trupov, notranjost prsne votline
          pokrita z mastnim tkivom in s tem slabo vidno meso med
          rebri
5 - zelo močna:   Predebel sloj loja, po celotni površini klavnega trupa
          oziroma polovic in notranjosti prsne in trebušne votline
          (nad 10 mm), meso med rebri ni več vidno
------------------------------------------------------------------------------
VI. OZNAČEVANJE GOVEJIH KLAVNIH TRUPOV OZIROMA POLOVIC
16. člen
Goveji klavni trupi oziroma polovice se označujejo z žigom. Žig vsebuje naslednje oznake: kategorijo in kakovostni tržni razred, določen na podlagi ocenjene mesnatosti in stopnje zamaščenosti.
17. člen
Kategorije govejih klavnih trupov oziroma polovic se označujejo s številkami od 1 do 7, kot je navedeno v 13. členu tega pravilnika.
Kakovostni tržni razredi govejih klavnih trupov oziroma polovic, določeni na podlagi ocenjene mesnatosti po tem pravilniku, se označujejo z velikimi tiskanimi črkami E, U, R, O, P, kot je navedeno v 14. členu tega pravilnika.
Stopnja zamaščenosti govejih klavnih trupov oziroma polovic se označuje s številkami od 1 do 5, kot je navedeno v 15. členu tega pravilnika.
18. člen
Goveji klavni trupi oziroma polovice se žigosajo na dveh mestih, in sicer:
- na plečki ali prednjem bočniku,
- na stegnu ali zadnjem bočniku.
19. člen
Oznake iz 17. člena tega pravilnika so številke in velike tiskane črke v velikosti najmanj 3 cm. Črnilo za žigosanje mora biti zdravju neškodljivo in temperaturno obstojno. Oznake morajo biti. čitljive in take, da jih ni mogoče izbrisati.
VII. OCENJEVANJE KAKOVOSTI GOVEJIH KLAVNIH TRUPOV OZIROMA POLOVIC
20. člen
Ocenjevanje kakovosti govejih klavnih trupov oziroma polovic na klavni liniji morajo zagotoviti vse klavnice v Republiki Sloveniji.
21. člen
Ocenjevanje kakovosti govejih klavnih trupov oziroma polovic na klavni liniji opravlja za to imenovana kontrolna organizacija.
Kontrolna organizacija iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti mora ustrezno število kontrolorjev, da lahko na podlagi pogodb s klavnicami organizira enotno ocenjevanje in razvrščanje govejih klavnih trupov oziroma polovic na klavni liniji ter enotno evidenco o tem;
- kontrolorji morajo imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnja) kmetijske, veterinarske ali živilske stroke s preverjenim znanjem in sposobnostmi za ocenjevanje in razvrščanje klavnih trupov oziroma polovic v skladu s tem pravilnikom. Opravljen morajo imeti preizkus znanja in sposobnosti.
Kontrolno organizacijo imenuje minister za kmetijstvo.
Kontrolna organizacija po tem členu ima naslednje naloge:
- ocenjuje in razvršča goveje klavne trupe oziroma polovice v skladu s tem pravilnikom in jih opremi z ustreznimi žigi;
- vodi zapisnik o ugotovljeni kakovosti govejih klavnih trupov oziroma polovic, pripravlja poročila v zvezi s tem in vodi ustrezno evidenco;
- dnevno evidentira goveje klavne trupe oziroma polovice goved po dobaviteljih in proizvajalcih po klavnicah in enkrat mesečno izda poročilo o zakolu, ocenjevanju in razvrščanju po klavnicah ter ga pošlje Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo ter ustrezni asociaciji rejcev goved;
- skrbi za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje kontrolorjev;
- sodeluje s strokovno organizacijo in posamezniki iz 23. člena tega pravilnika, s predstavniki rejcev goved in s pristojnimi upravnimi organi.
Stroške ocenjevanja in razvrščanja po tem pravilniku nosita rejec in klavnica vsak do ene polovice, če ni s pogodbo drugače določeno.
22. člen
Minister, pristojen za kmetijstvo, imenuje strokovno organizacijo oziroma posameznike za ponovno oceno, ki opravljajo zlasti naslednje naloge:
- opravljajo strokovni nadzor nad kontrolorji,
- organizirajo usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev ter preizkus znanja in sposobnosti kontrolorjev,
- izvajajo ponovno oceno, kadar rejec, klavnica ali drug udeleženec v reproverigi ni zadovoljen z oceno oziroma razvrstitvijo, nadzirajo pravilnost vodenja evidenc in
- opravljajo druge naloge za poenotenje ocenjevanja, razvrščanja in evidentiranja po tem pravilniku.
Organizacija za ponovno oceno skrbi za pripravo barvnih standardov, ki so podlaga za ocenjevanje in razvrščanje po tem pravilniku, hrani en original barvnih standardov in skrbi, da so ti izročeni organizaciji iz 21. člena tega pravilnika, vsem kontrolorjem, vsem klavnicam, asociacijam rejcev goved in tržnim inšpektorjem.
En original barvnih standardov se hrani na Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo.
Za ponovnega ocenjevalca je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo živinorejske, veterinarske ali živilske smeri, s posebnim znanjem iz vrednotenja klavne kakovosti in ima sposobnost ocenjevanja in razvrščanja po tem pravilniku.
23. člen
Za izvajanje ocenjevanja in razvrščanja po tem pravilniku sklene imenovana kontrolna organizacija iz 21. člena tega pravilnika pogodbo s klavnicami.
V pogodbi se poleg drugega določi tudi cena za storitve iz 21. in 22. člena tega pravilnika.
24. člen
Če rejec živali, dobavitelj ali klavnica ni zadovoljen z oceno, lahko takoj, najpozneje pa v enem dnevu od prejema zapisnika o oceni in razvrstitvi, zahteva ponovno oceno. Ponovna ocena mora biti opravljena v dveh dneh od njene zahteve. Izid ponovne ocene je dokončen.
Ponovno oceno opravi pooblaščena organizacija ali posameznik, ki jo za to pooblasti minister za kmetijstvo.
Oseba, pooblaščena za ponovno oceno, mora imeti končano najmanj visokošolsko izobrazbo živinorejske, veterinarske ali živilske smeri in imeti preizkus znanja iz vrednotenja klavne kakovosti po tem pravilniku.
O ponovni oceni se vodi zapisnik, ki se vroči rejcu, dobavitelju, klavnici in kontrolni organizaciji iz 21. člena tega pravilnika.
Stroški ponovne ocene bremenijo stranko, ki je ponovno oceno predlagala, če se s ponovno oceno ugotovi, da sta bili prvotna ocena in razvrstitev pravilni. V nasprotnem primeru nosi stroške organizacija iz 21. člena tega pravilnika.
25. člen
O ugotovljeni kakovosti govejih klavnih trupov oziroma polovic na klavni liniji in o ponovni oceni sestavi pooblaščena oseba iz 21. oziroma 24. člena tega pravilnika uradni zapisnik, ki se izroči rejcu oziroma organizatorju odkupa ter klavnici. Klavnica mora zapisnik hraniti najmanj 6 mesecev.
Uradni zapisnik iz prejšnjega odstavka obvezno vsebuje:
1) naslov (šifro) klavnice;
2) naslov (šifro) dobavitelja ali proizvajalca;
3) datum zakola;
4) zaporedno številko zakola;
5) identifikacijsko številko živali v skladu s predpisi o označevanju živali v prometu;
6) kategorijo govejega klavnega trupa oziroma polovic s številkami od 1 do 7;
7) ugotovljeno toplo maso govejega klavnega trupa oziroma polovic v kilogramih;
8) navedbo kakovostnega tržnega razreda govejega klavnega trupa oziroma polovic, določenega na podlagi ocenjene mesnatosti z velikimi tiskanimi črkami E, U, R, O, P in stopnje zamaščenosti s številkami od 1 do 5;
9) podpis pooblaščene osebe (kontrolorja) in žig pooblaščene strokovne kontrolne organizacije.
26. člen
Na podlagi uradnega zapisnika pooblaščen kontrolor pripravi tudi poročilo o vseh zaklanih govedih istega lastnika - dobavitelja po kategorijah in ugotovljenih kakovostnih tržnih razredih.
Poročilo vsebuje:
1) naslov (šifra) klavnice;
2) naslov (šifra) dobavitelja ali proizvajalca;
3) datum zakola in ocenjevanja;
4) skupno število ocenjenih goved;
5) število po kosih in toplo maso v kilogramih trupov oziroma polovic iste kategorije in istega kakovostnega tržnega razreda;
6) podpis pooblaščene osebe (kontrolorja in žig pooblaščene strokovne kontrolne organizacije.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Minister za kmetijstvo imenuje, organizacije iz 21. in 22. člena tega pravilnika najpozneje do 31. 10. 1994.
Do imenovanja organizacij iz 21. in 22. člena tega pravilnika in sklenitve novih pogodb s klavnicami opravljajo naloge po tem pravilniku dosedanji izvajalci.
Imenovane organizacije iz 21. člena sklenejo pogodbe s klavnicami najpozneje do 31. 12. 1994.
28. člen
Za uvožene goveje klavne trupe oziroma polovice se ta pravilnik začne uporabljati s 1. 1. 1996.
29. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta pravilnik, se v Republiki Sloveniji prenehata uporabljati Jugoslovanski standard JUS E. Cl. 022 in odločba o jugoslovanskem standardu za goveje meso (Uradni list SFRJ, št. 55/74).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 1994.
Št. 305-010/94
Ljubljana, dne 13. maja 1994.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za znanost
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost