Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1994 z dne 20. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1994 z dne 20. 5. 1994

Kazalo

1178. Odredba o prepovedi prodaje in uvoza vozil brez katalizatorja, stran 1818.

Na podlagi prvega odstavka 30. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za gospodarske dejavnosti in ministrom za ekonomske odnose in razvoj
ODREDBO
o prepovedi prodaje in uvoza vozil brez katalizatorja
1. člen
Na območju Republike Slovenije je prepovedana prodaja cestnih motornih vozil kategorije M1 in N1 po klasifikaciji vozil ECE po odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93), ki jih poganja motor z notranjim izgorevanjem po ottovem postopku, pa nimajo vgrajenega krmiljenega katalizatorja.
Prepoved prodaje vozil iz prejšnjega odstavka, ki so proizvedena v Republiki Sloveniji ali v Republiko Slovenijo uvožena za prodajo na njenem območju, velja od 1. julija 1994 dalje.
2. člen
Določba prejšnjega člena ne velja za prodajo cestnih motornih vozil, ki so bila v Republiki Sloveniji registrirana pred uveljavitvijo te odredbe.
3. člen
V Republiko Slovenijo je prepovedan uvoz za prodajo na njenem območju in posamičen uvoz vozil iz prvega odstavka 1. člena te odredbe.
Ne glede na prejšnji odstavek je uvoz za prodajo na območju Republike Slovenije še dovoljen za tista vozila iz prvega odstavka 1. člena te odredbe, ki so bila do dne uveljavitve te odredbe že naročena in preko banke plačana oziroma bodo plačana v štirinajstih dneh po njeni uveljavitvi.
4. člen
Nadzor nad izvajanjem prepovedi prodaje izvajajo organi tržne inšpekcije, nadzor nad izvajanjem prepovedi uvoza pa carinski organi.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-01-11/94
Ljubljana, dne 12. maja 1994.
Minister
za okolje in Prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
 
Soglašam:
Minister
za gospodarske dejavnosti
dr. Maks Tajnikar l. r.
 
Soglašam:
Minister
za ekonomske odnose in razvoj
dr. Davorin Kračun l. r.

AAA Zlata odličnost