Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1994 z dne 20. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1994 z dne 20. 5. 1994

Kazalo

1173. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Žužemberk o izidu glasovanja na referendumu, dne 24. 4. 1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žužemberk, stran 1815.

POROČILO
volilne komisije Krajevne skupnosti Žužemberk o izidu glasovanja na referendumu, dne 24. 4. 1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žužemberk
Na območju KS Žužemberk so bili na referendumu dne 24. 4. 1994 ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 2853 krajanov, naknadno vpisanih na podlagi potrdila pristojnega organa ni bilo.
2. Na referendumu je glasovalo 1831 krajanov ali 64,18%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 1090 krajanov ali 59, 53%.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 687 krajanov ali 37,52%.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 54 ali 2,94%.
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo samoprispevka za KS Žužemberk, ker se je zanj izreklo 1090 krajanov ali 59,53% volilcev, ki so glasovali.
Žužemberk, dne 24. aprila 1994.
Predsednik
volilne komisije
KS Žužemberk
Jože Ban l. r.