Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

952. Sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke, stran 1319.

Na podlagi 42. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in št. 71/93), drugega odstavka 20. člena in 44. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 12. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1. Pooblaščenim bankam se določi najmanjši znesek deviz,,ki ga morajo imeti na računih v tujini ali na določenih računih v državi, in sicer:
-----------------------------------------------------------------------------
1.  Ljubljanska banka d.d., Ljubljana             236,7 mio ECU
2.  Kreditna banka Maribor d.d., Maribor            82,6 mio ECU
3.  Abanka d.d., Ljubljana                   76,3 mio ECU
4.  Creditanstalt Nova banka d.d., Ljubljana          9,9 mio ECU
5.  Hipotekarna banka d.d., Brežice               5,0 mio ECU
6.  Bank Austria d.d., Ljubljana                87,3 mio ECU
7.  Probanka d.d., Maribor                   7,8 mio ECU
8.  Slovenska investicijska banka d.d., Ljubljana        5,0 mio ECU
9.  SKB banka d.d., Ljubljana                 93,6 mio ECU
10.  UBK banka d.d., Ljubljana                  5,0 mio ECU
11.  Slovenska zadružna kmetijska banka d.d., Ljubljana     5,0 mio ECU
12.  Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana          5,0 mio ECU
13.  LB Komercialna banka d.d., Nova Gorica           58,9 mio ECU
14.  LB Splošna banka d.d., Celje                47,2 mio ECU
15.  Splošna banka d.d. Koper                  87,3 mio ECU
16.  LB Gorenjska banka, d.d. Kranj               52,6 mio ECU
17.  LB Dolenjska banka d.d. Novo mesto             33,5 mio ECU
18.  LB Banka Domžale d.d., Domžale               15,1 mio ECU
19.  LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje               7,3 mio ECU
20.  LB Posavska banka d.d., Krško                9,9 mio ECU
21.  LB Splošna banka Velenje d.d., Velenje           16,0 mio ECU
22.  LB Koroška banka d.d., Slovenj Gradec           15,9 mio ECU
23.  LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota           28,4 mio ECU
24.  Banka Noricum d.d., Ljubljana                5,0 mio ECU
25.  Ljudska banka d.d., Celje                  5,0 mio ECU
26.  M banka d.d., Ljubljana                   5,0 mio ECU
27.  Banka Vipa d.d., Nova Gorica                7,4 mio ECU
28.  Krekova banka d.d., Maribor                18,3 mio ECU
29.  Factor banka d.d., Ljubljana                2,5 mio ECU
-----------------------------------------------------------------------------
Skupaj                            1.034,5 mio ECU
-----------------------------------------------------------------------------
2. Najmanjši znesek deviz, ki ga morajo imeti banke z neomejenim dovoljenjem za poslovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, oziroma banke, ki zbirajo vloge v tujem denarju domačih fizičnih oseb, je 5,0 mio ECU. Za banke, ki imajo omejeno dovoljenje pri poslovanju s tujimi plačilnimi sredstvi na opravljanje plačilnega prometa s tujino in ne zbirajo vlog v tujem denarju domačih fizičnih oseb, je najmanjši znesek 2,5 mio ECU.
3. Banke smejo najmanjše zneske deviz, določene v prvi točki tega sklepa, v tekočem mesecu zmanjšati za neto padec deviznega varčevanja domačih fizičnih oseb v preteklem mesecu, vendar le, če padec presega 5%. Tako zmanjšani najmanjši znesek deviz ne sme biti manjši od najmanjšega zneska, določenega v drugi točki tega sklepa.
4. Pri izpolnjevanju najmanjšega predpisanega zneska deviz se dnevno upošteva:
– stanje na tekočih računih v tujini v tuji valuti (rač. 3100),
– stanje kratkoročno vezanih vlog v tujini v tuji valuti (rač. 3320, 3323),
– stanje blagajniških zapisov Banke Slovenije v tuji valuti, ki jih ima banka v svoji aktivi (del rač. 3301),
– stanje gotovine v konvertibilni valuti (rač. 300),
– terjatve do delov banke v tujini v tuji valuti zmanjšane za obveznosti do delov banke v tujini v tuji valuti (rač. 364 minus rač. 757),
– terjatve do bank v tuji valuti, zmanjšane za obveznosti do bank v tuji valuti (rač. 311, 3250, 334, 3620 minus rač. 7000, 7510, 745, 7560),
– stanje čekov v tuji valuti (rač. 302),
– stanje naložb v tuje dolžniške vrednostne papirje držav OECD in prvovrstnih bank, s katerimi se trguje na denarnih trgih teh držav (del rač. 3310 in 3510) v svojem imenu in za svoj račun ter s katerimi upravljajo banke same ali pa so jih prepustile v upravljanje drugi domači ali tuji banki ali finančni organizaciji, vendar največ v višini 25% zneska, predpisanega v prvi točki tega sklepa,
– stanje kratkoročnih terjatev do Banke Slovenije v tuji valuti (rač. 360) in
– stanje odkupljenih deviz s pravico povratnega odkupa, vendar največ v višini 30% zneska, predpisanega v prvi točki tega sklepa.
5. Pooblaščene banke morajo zagotavljati neto devizno pozicijo najmanj v višini 75%.najmanjšega zneska deviz, predpisanega v prvi točki tega sklepa.
Neto devizna pozicija je razlika med stanjem deviz iz. četrte točke tega sklepa -in
– kratkoročnimi posojili od tujih bank v tuji valuti (rač. 7480, 752),
– stanjem lastnih blagajniških zapisov v tujem denarju (rač. 730) in
– stanjem tekočih deviznih računov tujih bank (rač. 701).
6. Pooblaščene banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa ne dosegajo s tem sklepom predpisanega najmanjšega zneska deviz oziroma neto devizne pozicije, morajo predpisana zneska doseči postopoma v treh dekadah. V vsaki dekadi so banke dolžne povečati najmanjši znesek in neto devizno pozicijo najmanj za eno tretjino razlike med predpisanima in doseženima zneskoma na dan uveljavitve tega sklepa. Celoten predpisani najmanjši znesek deviz in predpisano neto devizno pozicijo morajo pooblaščene banke doseči najkasneje do 31. 5. 1994.
7. Banke izločajo devizna sredstva za poravnavo obveznosti iz 7. in 8. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog na računih v tujini ali v državi v skladu s tem sklepom.
8. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št. 69/93, 4/94, 12/94 in 17/94).
9. Ta sklep začne veljati 1. maja 1994 in se od tega dne tudi uporablja.
Ljubljana, dne 19. aprila 1994.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost