Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

946. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trebnje za leto 1993, stran 1317.

Skupščina občine Trebnje je na podlagi 35. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93 in 43/93) in odloka o pristojnostih zborov Skupščine občine Trebnje na skupnem zasedanju vseh zborov dne 13. 4. 1994 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Trebnje za leto 1993
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Trebnje za leto 1993, ki obsega:
                             SIT
1. zaključni račun proračuna
– prihodki v višini              604,991.808,43
– odhodki v višini              618,616.481,52
– presežek odhodkov              13,624.673,09
2. zaključni račun rezervnega sklada
– prihodki                    907.489,00
– odhodki                     594.632,90
– presežek prihodkov               312.856,10
2. člen
Presežek odhodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 13,624.673,09 SIT se prenese med odhodke proračuna občine Trebnje za leto 1994.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 312.856,10 SIT se prenese med prihodke rezervnega sklada občine Trebnje za leto 1994.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-1/94-10
Trebnje, dne 13. aprila 1994.
Predsednik
Skupščine občine Trebnje
Ciril Pungartnik L. r.

AAA Zlata odličnost