Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

944. Odlok o dopolnitvi odloka o zavarovanju vodnih virov v občini Radovljica, stran 1316.

Na podlagi drugega odstavka 60 člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86) in 4. in 9. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 12/77, 30/78, 25/83, 42/85, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) in 5. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Radovljica (UVG, 15/89, Uradni list RS, št. 23/91 in 13/93) je Skupščina občine Radovljica na ločenih sejah zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 23. marca 1994 sprejela
ODLOK
o dopolnitvi odloka o zavarovanju vodnih virov v občini Radovljica
1. člen
V odloku o zavarovanju vodnih virov v občini Radovljica (UVG, 19/83, 10/86, 7/88) se doda člen 12. a, ki se glasi:
Na področju varstvenih pasov v zvezi z vodnimi viri so distributerji tekočih, nevarnih in škodljivih snovi -naftnih derivatov dolžni, da ob pretakanju goriva uporabljajo mobilno pretakalo ploščad.
2. člen
V prvem odstavku 14. člena odloka se št. 12 nadomesti s št. 12a, v tretjem odstavku istega člena pa se za št. 12 doda besedilo: "ter 12a. člena".
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-1/94-7
Radovljica, dne 23. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost