Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

937. Sklep o javni razgrnitvi osnutka "Ureditvenega načrta PLEST - POLJANCA" v Logarski dolini, stran 1309.

Izvršni svet Skupščine občine Mozirje je na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 72. člena statuta občine Mozirje (Uradni list RS, št. 19/93, 35/93, 8/94) na seji dne 7. 4. 1994 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka »Ureditvenega načrta PLEST - POLJANCA« v Logarski dolini
1. člen
Javno se razgrne osnutek »Ureditvenega načrta PLEST – POLJANCA« v Logarski dolini, ki ga je izdelal Projektivni biro Velenje pod št. 3556 v mesecu marcu 1994.
2. člen
Osnutek ureditvenega načrta bo razgrnjen v prostorih Skupščine občine Mozirje – Sekretariat za gospodarski razvoj, finance in urejanje prostora in na Zavodu za urbanistično načrtovanje in razvoj občine Mozirje.
3. člen
Pripombe in predloge na razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Pripombe se pisno posredujejo na Zavodu za urbanistično načrtovanje in razvoj občine Mozirje.
4. člen
Javna razgrnitev osnutka bo trajala 30 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-11/92-94-01
Mozirje, dne 7. aprila 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Mozirje
Jakob Presečnik, dipl. inž. gr. L. r.

AAA Zlata odličnost