Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

933. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Ljubljana Center za leto 1993, stran 1304.

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 53/92, 7/93 in 43/93) ter 38. člena statuta občine Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 35/92) je Skupščina občine Ljubljana Center na 29. seji zbora združenega dela, dne 30. marca 1994, na 30. seji zbora krajevnih skupnosti, dne 30. marca 1994 in na 25. seji družbenopolitičnega zbora dne 30. marca 1994 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Ljubljana Center za leto 1993
1. člen
Zaključni račun proračuna občine Ljubljana Center za leto 1993 izkazuje:
                             SIT
prihodke                   1.401,538.825
odhodke                    1.401,538.825
presežek prihodkov nad odhodki              -
2. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine je zaključni račun sredstev rezerv občine Ljubljana Center, ki za leto 1993 izkazuje:
                             SIT
prihodke                    1,555.599,75
odhodke                          -
presežek prihodkov nad odhodki         1,555.599,75
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu sredstev rezerv za leto 1993 v višini 1,555.599,75 SIT se prenese v sredstva rezerv za leto 1994.
4. člen
Odlok začne veljati od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-24/94
Ljubljana, dne 30. marca 1994.
Predsednica
Skupščine občine
Ljubljana Center
Alenka Žagar Slana l. r.

AAA Zlata odličnost