Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

929. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stran 1296.

Skupščina občine Idrija na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), 21. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/85) in 4. člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta Skupščine občine Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 33/90, 4/91 in 10/91), na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 30. 3. 1994 sprejela
SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1
Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Idrija za leto 1994 znaša:
– za Idrijo            0.0455
– za Cerkno            0,0400
– za Spodnjo Idrijo        0.0350
– za Godovič           0,0350
– za Črni Vrh           0,0350
2
Vrednosti točk iz 1. točke tega sklepa se uporablja od 1. 1. 1994 dalje in do sprejema novega sklepa.
3
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 66/93).
4
Sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-5/94
Idrija, dne 30. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost