Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

928. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Idrija za obdobje od 1. 4. 1994 do 31. 5. 1994, stran 1296.

Na podlagi 17a. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92) in 3. člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter IS SO Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 33/90, 4/91) je Skupščina občine Idrija na skupni seji vseh treh zborov. dne 30. 3. 1994 sprejela
ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe v občini Idrija za obdobje od 1. 4. 1994 do 31. 5. 1994
1. člen
V obdobju do sprejetja proračuna občine Idrija za leto 1994, se izvaja začasno financiranje javne porabe v občini. Pri določanju višine dovoljenega obsega javne porabe se upošteva renominirani obseg javne porabe iz leta 1993.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja so odhodki občinskega proračuna v globalu lahko realizirani največ do višine sorazmernega dela odhodkov po osnovi iz 1. člena.
3. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi splošnih določb odloka o proračunu občine Idrija za leto 1993.
4. člen
Dohodki in izdatki po tem odloku so sestavni del proračuna občine Idrija za leto 1994.
5. člen
V primeru neenakomernega priliva prihodkov v obdobju, ki ga opredeljuje ta odlok se manjkajoča sredstva za izvajanje tega odloka krijejo z najemom kratkoročnih likvidnostnih posojil in s premostitvami iz sredstev rezerv občine Idrija.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 1994 dalje.
Št. 403-23/93
Idrija, dne 30. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l.r.

AAA Zlata odličnost