Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

927. Sklep o dopolnitvi Sklepa o razpisu referenduma za izvedbo samoprispevka na območju KS Krka, stran 1296.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in 18/88), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) je svet KS Krka na seji dne 18. 4. 1994 sprejel
SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o razpisu referenduma za izvedbo samoprispevka na območju KS Krka
1. člen se dopolni tako, da se glasi:
Za območje KS Krka, ki obsega vasi Krka, Znojile, Podbukovje, Gradiček, Trebnja gorica, Gabrovčec, Krška vas, Velike Lese, Male Lese, Ravni dol in Laze, se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za rekonstrukcijo, obstoječih asfaltnih cest v KS s fino prevleko, doasfaltiranje cest v KS, izgradnjo mrliške vežice in ureditev pokopališča, dokončanje družbenega centra, ureditev javne razsvetljave in priprave za novo šolo.
12. člen se dopolni tako, da se glasi:
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani neposredno s tajnim glasovanjem na glasovnici z naslednjo vsebino:
   Krajevna skupnost Krka
  Na referendumu za uvedbo samoprispevka KS Krka, dne 24. 4. 1994 za
doasfaltiranje cest v KS, izgradnja mrliške vežice na Krki in ureditev
pokopališča, dokončanje družbenega centra, ureditev javne razsvetljave in
priprave na novo šolo glasujem
  ZA                           PROTI
  Delovni ljudje in občani izpolnijo glasovnice tako, da obkrožijo besedo
ZA, če se strinjajo z uvedbo samoprispevka, besedo PROTI, če se ne strinjajo z
uvedbo samoprispevka.
Krka, dne 18. aprila 1994.
Predsednik
Krajevne skupnosti Krka
Tone Hočevar l. r.

AAA Zlata odličnost