Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

925. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje Eurotransa v Grosupljem, stran 1295.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 ter 47/93) je Izvršni svet Skupščine občine Grosuplje na 67. seji dne 7. 4. 1994 sprejel naslednji
SKLEP
1
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za območje Eurotransa v Grosupljem, ki ga je izdelal Inženiring IBT Ljubljana, v marcu 1994. Javna razgrnitev bo od 22. 4. 1994 do 22. 5. 1994.
2
Osnutek zazidalnega načrta določa rešitve in pogoje za vse posege v prostor za območje Eurotransa v Grosupljem, kot sledi:
– merila in pogoje glede namembnosti in vrste posegov v prostor,
– merila in pogoje za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje,
– pogoji za izvedbo prostorskih ureditev,
– merila in pogoje za prometno ureditev,
– merila in pogoje za komunalno urejanje,
– zaporednost izvajanja.
3
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni v prostorih Oddelka za prostor občine Grosuplje, Kolodvorska 2 in v prostorih Krajevne skupnosti Grosuplje.
Javna razprava bo organizirana v Družbenem domu v Grosupljem, 5. 5. 1994 ob 17. uri.
4
V času javne razgrnitve lahko k osnutku podajo svoje pripombe in predloge delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela ter druge organizacije in skupnosti.
5
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-15/94
Grosuplje, dne 7. aprila 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Grosuplje
Franc Ahlin, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost