Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

924. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in 1993 in Družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta, stran 1294.

Na podlagi 29., 35., 45. in 46. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 223. člena statuta občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 32/86, 1/88, 23/88 in Uradni list RS, št. 40/90) je Izvršni svet Skupščine občine Grosuplje na 67. seji dne 7. 4. 1994 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in 1993 in Družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev dolgoročnega in družbenega plana občine Grosuplje. Javna razgrnitev bo od 22. 4. 1994 do 22. 5. 1994.
2
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega plana občine Grosuplje se nanašajo na spremembo namenske rabe zazidalne površine v planski celoti 1/2 -Grosuplje, ožje ureditveno območje Black & Decker Eurotrans, v katerem se predvidi nove dejavnosti: avtocenter z bencinsko črpalko, transportno blagovni center ter objekti za drobno gospodarstvo.
3
Spremembe in dopolnitve bodo javno razgrnjene 30 dni v prostorih Oddelka za prostor občine Grosuplje, Kolodvorska 2 in v prostorih Krajevne skupnosti Grosuplje. Javna razprava bo organizirana v Družbenem domu. v Grosupljem, 5. 5. 1994 ob 17. uri.
4
V času javne razgrnitve lahko k spremembam in dopolnitvam podajo svoje pripombe in predloge delovni ljudje in občani, delovne organizacije ter druge organizacije in skupnosti.
5
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-2/94
Grosuplje, dne 7. aprila 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Grosuplje
Franc Ahlin, dipl. ek. L. r.

AAA Zlata odličnost