Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

921. Sklep o poprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in poprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Črnomelj v letu 1994, stran 1289.

Na podlagi 2. točke 40. člena statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 3/93), je Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj na seji dne 7. 4. 1994 sprejel
SKLEP
o poprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in poprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Črnomelj v letu 1994
1. člen
Poprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine na dan 31. decembra 1993 znaša 73.000 SIT.
2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od, poprečne gradbene cene iz 1. člena sklepa in znaša:
a) za območje Črnomlja, Vojne vasi, Kočevja pri Črnomlju in Svibnika 0,8% ali 585 SIT/m2
b) za ostala območja v občini 0,6% ali 438 SIT/m2.
3. člen
Poprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Črnomelj dne 31. decembra 1993 so določeni v odstotku od poprečne gradbene cene iz 1. člena sklepa in znašajo:
a) za individualne komunalne naprave 2,4% ali 1.752 SIT/m2 koristne stanovanjske površine
b) za kolektivne naprave 3,6% ali 2.628 SIT/m2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se med letom usklajujejo z indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS-Sekcija za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/88
Črnomelj, dne 7. aprila 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Črnomelj
Anton Horvat, dipl. ek. L. r.

AAA Zlata odličnost