Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

920. Pravilnik o spremembi pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem, stran 1289.

Na podlagi zakona o poslovnih zgradbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) je Izvršni svet Skupščine občine Celje na seji dne 6. 4. 1994 sprejel
PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
1. člen
V pravilniku o oddaji poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 1/93) se v 15. členu doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
V primeru, ko je dosedanji najemnik lokala, ki se oddaja, v stečaju ali likvidaciji, ima, ob izpolnitvi pogojev iz razpisa, pri izbiri prednost tisti kandidat, ki se zaveže prevzeti v redno delovno razmerje delavce, zaposlene pri prejšnjem najemniku.
2. člen
Spremeni se 29. člen, ki sedaj glasi:
Komisija za oddajo poslovnih prostorov v najem lahko odločil da se poslovni prostor izjemoma lahko doda v najem brez javnega natečaja v naslednjih primerih:
– če se mora dosedanji najemnik izseliti iz poslovnih prostorov zaradi rušenja ali drugih urbanističnih razlogov
– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi prenove ali rekonstrukcije
– če najemnik v isti stavbi, kjer že ima v najemu poslovni prostor, pridobi dodatne poslovne prostore, ki niso bili samostojna enota in samostojno tudi ne morejo funkcionirati
– če najemnik želi zamenjati poslovni prostor z drugim najemnikom, pa izvršni svet s sklepom oceni, da je taka zamenjava v korist občine Celje
– če nadaljujejo z dejavnostjo najemnika njegovi ožji družinski člani
– če nadaljujejo z dejavnostjo najemnika delavci, ki so bili pri njem zaposleni vsaj dve leti
– če se oddaja poslovni prostor organom, organizacijam in ustanovam s področja kulture, izobraževanja, zdravstva, otroškega varstva, socialnega varstva, organizacijam in društvom občanov ter drugim organizacijam, ki izvajajo neprofitno dejavnost ter se ne more potegovati za poslovne prostore na prostem trgu in bodo v poslovnih prostorih dejansko opravljali to dejavnost.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36300-63/92
Celje, dne 6. aprila 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost