Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

919. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, ki jih je izdelal Razvojni center - Planiranje Celje pod št. 238/93, stran 1288.

Na podlagi 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Izvršni svet SO Celje na seji dne 6. 4. 1994
SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, ki jih je izdelal Razvojni center - Planiranje Celje pod št. 238/93
I
Izvršni svet Skupščine občine Celje odreja javno razgrnitev sprememb in dopolnitev ZN Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, ki jih je izdelal Razvojni center -Planiranje pod št. 238/93 in so v skladu s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana občine Celje se obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev ZN Levi breg Voglajne-Aljažev hrib se nanaša na spremenjen dovozni priključek do hiše Cesta na grad 15/a in spremembo strešne konstrukcije ter dvig kolenčnega zidu na hiši Cesta na grad 15.
III
Javna razgrnitev osnutka navedenega dokumenta mora trajati najmanj 30 dni od dneva- objave sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Aljažev hrib in za urejanje prostora in varstvo okolja pristojnem občinskem upravnem organu. V času javne razgrnitve mora organizirati KS Aljažev hrib javno obravnavo, zato se ji pošlje 1 izvod osnutka.
IV
Po preteku javne razgrnitve mora oblikovati svet KS svoje stališče do zadevnega osnutka, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi pristojnemu občinskemu upravnemu organu, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Izvršnemu svetu Skupščine občine Celje.
V Ta sklep začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-22/64-5
Celje, dne 6. aprila 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta SO Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost