Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

918. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju, stran 1288.

Na podlagi 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93) je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Celje-rta seji dne 6. 4. 1994
SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju
I
Izvršni svet Skupščine občine Celje odreja javno razgrnitev sprememb in dopolnitev ZN Gospodarska cona v. Celju, ki jih je izdelal Razvojni center – IUP pod št. 46/93, v februarju 1994 in so v skladu s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega družbenega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev ZN Gospodarska cona v Celju se nanaša na spremembo rezervata za območje EMA v druge poslovno-proizvodne in servisne dejavnosti.
III
Javna razgrnitev osnutka navedenega dokumenta mora trajati najmanj 30 dni od dneva objave sklepa.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Gaberje in na za urejanje prostora in varstvo okolja pristojnem občinskem upravnem odboru. V času javne razgrnitve mora KS Gaberje organizirati javno obravnavo, zato se ji pošlje en izvod dokumenta.
IV
Po preteku javne razgrnitve mora oblikovati svet krajevne skupnosti svoje stališče do zadevnega osnutka, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi pristojnemu občinskemu upravnemu organu, ki poskrbi za preureditev pripomb in jih predloži Izvršnemu svetu Skupščine občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-13/77-5
Celje, dne 6. aprila 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost