Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

917. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Celje za leto 1993, stran 1287.

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90, 34/91) je Skupščina občine Celje na sejah zborov dne 31. 3. 1994 sprejela
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Celje za leto 1993
1. člen
V pravilniku se zaključni račun proračuna občine Celje za leto 1993, katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada in sredstev za zdravstveno varstvo živali.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
                                   SIT
– prihodke                       2.955,730.641,77
– odhodke                        2.958,762.718,50
– presežek odhodkov nad prihodki              3,032,076,73
2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
– prihodke                         2,893.663,00
– odhodke                          2,893.663,00
– presežke prihodkov nad odhodki
3. Zaključni račun sredstev za zdravstveno varstvo živali izkazuje:
– prihodke                         29,600.014,56
– odhodke                         27,058.085,27
– presežek prihodkov nad odhodki              2,541.929,29
4. Zaključni račun Obnove v stečaju:
– prihodki                         8,689.308,90
– odhodki                          7,580.789,50
– presežek prihodkov nad odhodki              1,108.519,40
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu sredstev za zdravstveno varstvo živali 2,541.929,29 SIT se prenese v naslednje leto med prihodke za leto 1994.
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40100-2/93
Celje, dne 13. aprila 1994.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Roječ, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost