Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

915. Odredba o pašnem redu čebel v občini Brežice, stran 1286.

Na podlagi 28. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) in 13. člena odloka o določitvi pristojnosti sestave zborov in volitvah v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni list SRS, št. 2/90) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na 75. seji dne 12. 4. 1994 sprejel
ODREDO
o pašnem redu čebel v občini Brežice
1. člen
Pašni red čebel odreja uporabo virov čebelje paše in medonosnih rastlin.
2. člen
Prevoznik čebel se mora pred dovozom čebel na pašo prijaviti pristojni veterinarski službi in čebelarski organizaciji na katerem okolišu bo postavil svoj čebelnjak. Sodelovati in dogovoriti se mora tudi s sosednjimi čebelarji.
Čebelar mora predložiti veljavno potrdilo o zdravstvenem stanju čebel pristojni veterinarski službi vsaj en dan pred dovozom čebel. Pristojna veterinarska služba potrdilo overi.
3. člen
Čebelja paša se izkorišča na podlagi zmogljivosti posameznega pasišča. Zmogljivost pasišča pa se določa glede na število čebeljih družin in izdatnost medenja.
Prevozniki čebel morajo po končani paši takoj odpeljati svoje čebele in odvoz prijaviti čebelarski organizaciji, na katerem območju so imeli čebele.
4. člen
Pašni red določa čas dovoza čebel v. občini Brežice. Ta čas je od 20. junija do 15. julija.
Pašni red za posamezno pasišče sprejme čebelarsko društvo za svoje območje. Čebelarsko društvo vodi tudi podatke o zmogljivosti in izkoriščenosti pasišč (število Čebeljih družin na posameznem pasišču).
5. člen
Ni dovoljeno prepovedati nastanitve čebeljih družin, razen v primeru prenatrpanosti ali zaradi nalezljivih bolezni čebel, kar določi veterinarski inšpektor.
Nadzor nad izvajanjem odredbe opravlja pristojni kmetijski inšpektor.
6. člen
Morebitne spore rešuje čebelarsko društvo ob sodelovanju pristojnega občinskega upravnega organa za kmetijstvo.
7. člen
Ta pašni red čebel se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 321-44/94-7
Brežice, dne 12. aprila 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.

AAA Zlata odličnost