Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

908. Navodilo za izdajanje in prenašanje atestov o ustreznosti, ki se nanašajo na proizvode iz tujine, in o priznavanju poročil o preskusih, izdanih v tujini, stran 1268.

Na podlagi 41. člena zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) ter na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
NAVODILO
za izdajanje in prenašanje atestov o ustreznosti, ki se nanašajo na proizvode iz tujine, in o priznavanju poročil o preskusih, izdanih v tujini
1. člen
Če zahteva atestiranje proizvodov uvoznik oziroma zastopnik tujega proizvajalca, se izda atest o ustreznosti le za tiste proizvode, ki so predmet enkratnega uvoza.
V rubriki »opombe« atesta o ustreznosti se navede dokument (npr. uvozna carinska deklaracija ali kupna pogodba), iz katerega je jasno razvidna količina proizvodov, na katero se atest nanaša.
2. člen
Če uvoznik oziroma zastopnik tujega proizvajalca svoji zahtevi za atestiranje predloži pisno izjavo proizvajalca, da bo vložniku zahteve za atestiranje proizvodov dobavljal izključno proizvode, ki bodo enaki tistim, za katera je vložena zahteva za atest, se sme atest o ustreznosti iz prejšnjega člena nanašati tudi na proizvode, ki so predmet večjega števila uvozov.
3. člen
Tuji proizvajalec, zastopnik tujega proizvajalca ali uvoznik, ki je pridobil atest o ustreznosti za določen proizvod, lahko prenese pravico uporabe atesta na drugega uvoznika oziroma zastopnika tujega proizvajalca. Če se preneseni atest nanaša na proizvode, ki so predmet večjega števila uvozov, mora novi upravičenec predhodno pridobiti pisno izjavo proizvajalca, da mu bo dobavljal izključno. proizvode, ki bodo enaki tistim, za katere je bil izdan atest.
4. člen
Prenos pravice uporabe atesta se, opravi s pisno pogodbo.
5. člen
Zastopniki tujih proizvajalcev in uvozniki so dolžni pristojnim inšpekcijskim organom na njihovo zahtevo predložiti dokumente in pisne izjave iz 1. in 2. člena tega navodila in pogodbe iz 4. člena tega navodila.
6. člen
Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje oziroma z njegove strani pooblaščena organizacija lahko opravi atestiranje proizvodov na podlagi poročila o preskusu, izdanega v tujini, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
1. da je laboratorij, ki je izdal poročilo o preskusu, v sestavi ali pod nadzorom katere od institucij, ki je članica mednarodne sheme preskušanja in atestiranja in ki tudi sama izvaja atestiranje na podlagi poročil o preskusih tega laboratorija,
2. da je laboratorij, ki je izdal poročilo o preskusu, akreditiran s strani akreditacijskega organa, ki je član WELAC (Western European Laboratory Accreditation Cooperation), vendar pa laboratorij ni član nobene od mednarodnih shem preskušanja in atestiranja,
3. da ima akreditiran laboratorij, ki je izdal poročilo o preskusu, pogodbo o medsebojnem priznavanju poročil o preskusih z Uradom Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje oziroma z njegove strani pooblaščeno organizacijo za atestiranje,
4. da je laboratorij, ki je izdal poročilo o preskusu, priglašen pri Komisiji Evropske unije v Bruslju,
5. da ima laboratorij, ki je izdal poročilo o preskusu, akreditacijo Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
V primeru iz prve točke prejšnjega odstavka sme izvesti atestiranje le tista pooblaščena organizacija za atestiranje, ki je tudi sama članica ustrezne mednarodne sheme preskušanja in atestiranja.
V primerih iz druge do četrte točke prejšnjega odstavka mora pooblaščena organizacija pred začetkom izvajanja atestiranja o nameravani uvedbi postopka atestiranja obvestiti Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 305-2.0-3/94
Ljubljana, dne 30. marca 1994.
Prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost