Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

906. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih, stran 1266.

Na podlagi 2. do 9. in 11. do 13. točke sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, št. 114-02/ 90-1/11-8 z dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS, št. 22/91-I) Ministrstvo za pravosodje objavlja
ZNESKE
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
Za mesec april 1994 znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 5.788 SIT;
– študentom 11.851 SIT;
 
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 26.005 SIT;
– za 20 let delovne dobe 39.007 SIT;
– za 30 let delovne dobe 52.000 SIT;
 
3. solidarnostne pomoči 52.009 SIT;
 
4. regres za prehrano med delom 8.159 SIT;
 
5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
- 6 do 8 ur 1.420 SIT;
- 8 do 12 ur 2.040 SIT;
- nad 12 ur 4.080 SIT;
 
6. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije do 3.566 SIT;
– brez računa 1.224 SIT;
 
7. kilometrina 21,60 SIT;
 
8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi za vsak kilometer 10,80 SIT;
 
9. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 14.686 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 17.950 SIT;
 
10. terenski dodatek 857 SIT.
 
Št. 006-15/91
Ljubljana, dne 12. aprila 1994.
Miha Kozinc l. r.
Minister za pravosodje

AAA Zlata odličnost