Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1994 z dne 22. 4. 1994

Kazalo

900. Odredba o pogojih za uvoz živilskih proizvodov v Republiko Slovenijo, stran 1252.

Na podlagi petega odstavka 16. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93), v zvezi z 28. členom zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86), 1. in 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
ODREDBO
o pogojih za uvoz živilskih proizvodov v Republiko Slovenijo
I
V Republiko Slovenijo je dovoljen uvoz mesa kopitarjev, parkljarjev, perutnine in divjadi v surovem ali predelanem stanju ter mlaka v surovem ali predelanem stanju samo iz tistih živilskih objektov v tujini, ki so registrirani za izvoz v Evropsko unijo, razen če ni meddržavnim sporazumom določeno drugače.
II
Uvoz zamrznjenega mesa v Republiko Slovenijo je dovoljen samo, če meso ni zamrznjeno daljše obdobje kot je določeno v spodnji tabeli in je ves čas zamrznjeno najmanj na temperaturah, določenih v spodnji tabeli.
-----------------------------------------------------------
Najdaljši dovoljen čas        Najmanjša temperatura
zamrznjenosti v mesecih         v stopinjah Celzija
-----------------------------------------------------------
a) goveje meso
12                           -18
18                           -24
24                           -30
b) svinjsko meso
6                            -18
10                           -24
14                           -30
-----------------------------------------------------------
Na mestu in embalaži mora biti označen datum zamrzovanja. Na zdravstvenem spričevalu (certitikatu), ki ga izda pristojni veterinar države izvoznice, mora biti navedna temperatura, na kateri je bilo meso skladiščeno in datum zamrzovanja.
III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07-02/93-36
Ljubljana, dne 14. aprila 1994.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo in gozdarstvo

AAA Zlata odličnost