Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1994 z dne 18. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1994 z dne 18. 3. 1994

Kazalo

565. Odredba o izdaji pete serije zakladnih menic, stran 829.

Na podlagi 54. člena Zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 (Uradni list RS, št. 22/93) in 4. člena Uredbe o začasnem financiranju potreb Republike Slovenije v prvem trimesečju leta 1994 (Uradni list RS, št. 72/93) izdaja minister za finance Republike Slovenije
ODREDBO
o izdaji pete serije zakladnih menic
1. člen
Za zagotovitev sredstev za izpolnjevanje obveznosti proračuna Republike Slovenije, v prvem trimesečju leta 1994 izdaja Republika Slovenija zakladne menice pete serije kot blagajniške zapise (v nadaljevanju: zakladne menice) v višini 1.200,000.000 tolarjev.
2. člen
Zakladne menice se izdajo 21. 3. 1994 in zapadejo 22. 9. 1994.
3. člen
Zakladne menice se glasijo na prinosnika.
4. člen
Zakladne menice se izdajo v naslednjem številu in apoenih:
– 3000 zakladnih menic po 100.000 tolarjev;
– 900 zakladnih menic po 1,000.000 tolarjev. Zakladne menice se izdajo pod serijsko številko RS 130394.
5. člen
Zakladne menice se obrestujejo po 7 odstotni letni obrestni meri.
Glavnica zakladnih menic se mesečno revalorizira s stopnjo rasti cen na drobno za pretekli mesec.
Obresti se obračunavajo na konformni način in izplačajo ob dospetju.
6. člen
Zakladne menice prodajajo v imenu in za račun Republike Slovenije banke in borzno posredniške družbe (pooblaščeni prodajalci), ki sklenejo z Republiko Slovenijo posebno pogodbo. Znesek od tako prodanih zakladnih menic se vplača na žiro račun »Izvrševanje proračuna Republike Slovenije« naslednji dan od dneva, ko kupec vplača zakladne menice pri pooblaščenem prodajalcu.
Za opravljanje poslov po prejšnjem odstavku pripada pooblaščenemu prodajalcu provizija, in sicer 0,3% od vplačane vrednosti zakladnih menic.
7. člen
Strokovne in tehnične posle v zvezi z izdajo zakladnih menic opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije Banka Slovenije.
Pravice in obveznosti Banke Slovenije in Republike Slovenije v zvezi s posli iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo.
8. člen
Služba družbenega knjigovodstva opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije posle vnovčevanja dospelih zakladnih menic.
Pravice in obveznosti Službe družbenega knjigovodstva v zvezi s posli iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-34/94-mv/3
Ljubljana, dne 9. marca 1994.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost