Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1994 z dne 4. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1994 z dne 4. 3. 1994

Kazalo

472. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/93), stran 656.

ANEKS
h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/93)
1. člen
Izhodiščna plača za čas od 1. januarja 1994 dalje za prvi tarifni razred (količnik 1,00) znaša 27.560 SIT.
2. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da se izplačilni dan v dejavnostih, kjer se plače izplačujejo zadnji dan v mesecu za tekoči mesec, zamakne vsak drugi mesec za en dan. Skupni zamik znaša največ pet dni.
3. člen
Izhodiščna plača določena s kolektivno pogodbo in tem aneksom se do sprejema socialnega sporazuma oziroma splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, povečuje v skladu z lestvico določeno v 4. točki 19. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se v primeru, če stopnja rasti drobnoprodajnih cen v posameznem četrtletju preseže 4%, ponovno pogajata o izhodiščni plači.
4. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da se zaradi olajšanja gmotnega položaja delavcev v prvih štirih tarifnih razredih ne glede na določbe kolektivnih pogodb dejavnosti, zakona o delavcih v državnih organih in zakona o plačah delavcev v vzgojno izobraževalnih zavodih v obdobju od 1. 1. 1994 do uveljavitve zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti za določanje plač, upoštevajo naslednji količniki:
+--------------------+--------------------+
|Tarifna skupina   |Količnik      |
+--------------------+--------------------+
|I.         |1,10        |
|          |1,15        |
|          |1,20        |
+--------------------+--------------------+
|II.         |1,25        |
|          |1,30        |
|          |1,35        |
+--------------------+--------------------+
|III.        |1,40        |
|          |1,50        |
|          |1,55        |
|          |1,65        |
+--------------------+--------------------+
|IV.         |1,70        |
|          |1,80        |
|          |1,90        |
|          |2,00        |
+--------------------+--------------------+
Pri razvrščanju delavcev znotraj tarifnih skupin se upošteva razvrstitev tipičnih delovnih mest, ki je priloga zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Poročevalec Državnega zbora RS, št. 1/94) tako, da se objavljeni količniki v tarifnih skupinah od I.-IV. povečajo za 0,10.
Vlada Republike Slovenije bo določila količnike v skladu s prednjima dvema odstavkoma za delavce v državnih organih in delavce v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih.
5. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1994 dalje.
Št. 121-03-006/93
Ljubljana, dne 22. februarja 1994.
Podpisniki:
Vlada Republike Slovenije
Jožica Puhar l. r.
 
za sindikate:
Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije
Erih Šerbec l. r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
dr. Igor Kodrič l. r.
 
Sindikat delavcev v kulturi
Slovenije
Doro Hvalica l. r.
 
Sindikat državnih in družbenih
organov Slovenije
Drago Ščernjavič l. r.
 
Konfederacija sindikatov 90
Boris Mazalin l. r.
 
Sindikat delavcev v vzgojni,
Izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Franc Klepej l. r.
 
Policijski sindikat Slovenije
Zdravko Melanšek l. r.
 
Sindikat poklicnih gasilcev
Slovenije
Miloš Mikolič l. r.
 
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
Dušan Semolič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti