Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1994 z dne 18. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1994 z dne 18. 2. 1994

Kazalo

363. Odredba o določitvi cest, po katerih smejo motorna vozila prevažati nevarne snovi, in o določitvi parkirnih prostorov, na katerih smejo ta motorna vozila ustavljati in parkirati, stran 502.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in tretjega odstavka 78. člena zakona o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 27/90) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za promet in zveze, ministrom za zdravstvo in ministrom za finance
ODREDBO
o določitvi cest, po katerih smejo motorna vozila prevažati nevarne snovi, in o določitvi parkirnih prostorov, na katerih smejo ta motorna vozila ustavljati in parkirati
1. člen
Motorna vozila, s katerimi se prevažajo nevarne snovi (v nadaljevanju: motorna vozila), smejo voziti po naslednjih cestah:
– državna meja z Republiko Italijo-Škofije-Koper-Dragonja-državna meja z Republiko Hrvaško (del ceste M2 in cesta R311);
– državna meja z Republiko Italijo-Kozina-Starod-državna meja z Republiko Hrvaško (cesta M12);
– državna meja z Republiko Avstrijo-Šentilj-Maribor-Gorškovje-državna meja z Republiko Hrvaško (ceste M10 – A10 – M3 – M11);
– državna meja z Republiko Avstrijo-Karavanke-Ljubljana-Obrežje-državna meja z Republiko Hrvaško (ceste Al – Ml – Al in Ml);
– državna meja z Republiko Avstrijo-Šentilj-Maribor-Ljubljana-Razdrto-Fernetiči-državna meja z Republiko Italijo (ceste M10 – A10 – M10 – A10 – M10 – A10 – M10 in M10-6);
– državna meja z Republiko Avstrijo-Karavanke-Ljubljana-Razdrto-Fernetiči-državna meja z Republiko Italijo (ceste Al – Ml – Al – Ml – A10 – M10 in M10-6);
– državna meja z Republiko Madžarsko-Dolga vas-Lendava-Murska Sobota-Gornja Radgona-Maribor-Ljubljana-Razdrto-Fernetiči
– državna meja z Republiko Italijo (ceste M12-1 – M10-1 – A10 – M10 – A10 – M10 – A10-M10 in M10-6).
Motorna vozila smejo voziti tudi izven cest, določenih v prejšnjem odstavku, kjer ni s prometnim znakom prepovedan prevoz nevarnih snovi, če je namembni kraj oddaljen od njih največ 50 km.
2. člen
Motorna vozila, razen motornih vozil, ki prevažajo nevarne snovi razreda 1, smejo ustavljati in parkirati največ 45 minut na naslednjih parkirnih prostorih: – parkirišče Kozina (M 10),
– parkirišči na območju motelov v Lomu (A10),
– parkirišči na območju motela Ljubljana-Jug,
– parkirišči na območju motelov Voklo (Al),
– parkirišče na območju motelov Otočec (Ml),
– parkirišči na območju motelov Tepanje (A10),
– parkirišči na območju motela Podlehnik (M11).
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0101-22/20-9/93
Ljubljana, dne 1. februarja 1994.
Soglašam:
Igor Umek l. r.
Minister za promet
in zveze
 
dr. Božidar Voljč l. r
Minister za zdravstvo
 
mag. Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
 
Minister za notranje zadeve
Ivan Bizjak l. r

AAA Zlata odličnost