Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1994 z dne 11. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1994 z dne 11. 2. 1994

Kazalo

307. Uredba o spremembah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini, stran 409.

Na podlagi 56. in 57. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter 64. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91-I in 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini
1. člen
V uredbi o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini (Uradni list RS, št. 60/92 in 42/93 – v nadaljevanju: uredba) se spremeni šesta alinea 19. člena uredbe, tako da se glasi:
"- nadomestilo stroškov za nastanitev,".
2. člen
Spremeni se 25. člen uredbe, tako da se glasi:
"Nadomestilo stroškov za nastanitev
Delavec predstavništva, ki je v rednem delovnem razmerju v Ministrstvu za zunanje zadeve, ima pravico do nadomestila stroškov nastanitve na podlagi pogodbe in računov do višine ustreznega odstotka devizne plače, določene z ustreznim sklepom Vlade Republike Slovenije.
V izjemnem primeru, ko v tem obsegu ni mogoče najeti ustreznega stanovanja, lahko finančna komisija izjemoma dovoli višji znesek nastanitve.
Veleposlanik ima pravico do nadomestila za nastanitev v rezidenci na podlagi pogodbe in računov do višine ustreznega odstotka njegove devizne plače, ki je za predstavništvo določen s sklepom Vlade Republike Slovenije, če rezidenca ni opremljena, opremo zagotovi Ministrstvo za zunanje zadeve, ki je tudi njen lastnik.
Generalni konzul ima pravico do nadomestila nastanitve na podlagi pogodbe in računov do limita izraženega v ustreznem odstotku njegove devizne plače, ki je za posamezno predstavništvo določen s sklepom Vlade Republike Slovenije. Generalnemu konzulu Ministrstvo za zunanje zadeve ne zagotavlja opreme v stanovanju.
Ob nastopu dela v predstavništvu ima delavec pravico do plačila depozita za najem stanovanja, ki ga mora v celoti vrniti ob prenehanju najemne pogodbe, kakor tudi obresti, če se depozit obrestuje.
Stroške nastanitve, ki so višji od ustreznega odstotka devizne plače, določenega s sklepom Vlade Republike Slovenije, nosi vsak delavec sam.
Po prihodu v tujino ima delavec pravico do nadomestila stroškov začasne nastanitve. Kot stroški začasne nastanitve se priznajo stroški prenočevanja delavca v hotelu B kategorije (***) v prvih tridesetih dneh po nastopu dolžnosti, po preteku trideset dni le do višine nadomestila stroškov za nastanitev.
Če stanovanja ni mogoče najeti brez posredovanja agencije, ima delavec predstavništva enkrat v štirih letih pravico do nadomestila agencijske provizije."
3. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. marca 1994.
Št. 113-01/93-5/2-8
Ljubljana, dne 3. februarja 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik