Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1994 z dne 8. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1994 z dne 8. 1. 1994

Kazalo

47. Odlok o preimenovanju naselja Breze v Šentrupert, stran 32.

Na podlagi 8. člena Zakona o . imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90) in 7. člena Odloka o pristojnosti in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/90) je Skupščina občine Laško na skupni seji vseh zborov skupščine dne 28. decembra 1993 sprejela
ODLOK
o preimenovanju naselja Breze v Šentrupert
1. člen
S tem odlokom se preimenuje naselje Breze v Šentrupert. S preimenovanjem naselja se hkrati preimenuje katastrska občina Breze v katastrsko občino Šentrupert.
2. člen
Meje naselja in katastrske občine ostanejo nespremenjene, kar je razvidno v grafičnem prikazu registra območij teritorialnih enot v merilu 1:5000, ki ga vodi Geodetska uprava občine Laško.
3. člen
Geodetska uprava občine Laško izvede vse potrebne spremembe v evidencah ROTE in EHIŠ.
4. člen
Geodetska uprava občine Laško v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Breze naroči in posreduje nove tablice s hišno številko in table za označitev naselja. Stroški izdelave tablic s hišno številko in označitvenih tabel naselja bremenijo občinski proračun.
5. člen
Lastniki oz. upravljalci oštevilčenih stavb morajo namestiti hišne tablice najkasneje 30 dni po prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko ostanejo nameščene največ eno leto po namestitvi nove.
6. člen
Upravni organi občine Laško izvedejo v svojih evidencah po uradni dolžnosti uskladitev naslovov kot jih določa ta odlok.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 455-10/6-93-9
Laško, dne 28. decembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec I. r.