Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993

Kazalo

1. Obvestilo o pridobitvi statusa države pogodbenice v mednarodnih večstranskih pogodbah, stran 16.

Ministrstvo za zunanje zadeve obvešča, da je Republika Slovenija pridobila status države pogodbenice v naslednjih mednarodnih, večstranskih pogodbah (poleg pogodb, ki so objavljene v Uradnem listu RS, št. 35/92 – Mednarodne pogodbe, št. 9/92):
Z NOTIFIKACUO:
1. Konvencije Sveta Evrope:
– Evropska konvencija o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove; Pariz, 11. december 1953; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 3/77;
začela je veljati za RS 2. julija 1992 z dnem predaje notifikacije.
– Evropska kulturna konvencija; Pariz, 19. december 1954; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 4/87; začela je veljati za RS 2. julija 1992 z dnem predaje notifikacije.
– Evropska konvencija o priznavanju dob. visokošolskega študija; Pariz, 15. december 1956; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 3/77;
začela je veljati za RS 2. julija 1992 z dnem predaje notifikacije.
– Evropska konvencija o akademskem priznavanju univerzitetnih kvalifikacij; Pariz, 14. december 1959; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 3/77;
začela je veljati za RS 2. julija 1992 z dnem predaje notifikacije.
– Dodatni protokol k Evropski konvenciji o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove; Strasbourg, 3. junij 1964; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 3/77; datum notifikacije 2. julij 1992;
začel je veljati za RS 3. avgusta 1992.
– Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine; London, 6. maja 1969; objava v Uradnem listu SFRJ -MP, št. 9/90; datum notifikacije 2. julij 1992;
začela veljati za. RS 3. oktobra 1992.
– Evropski sporazum o podaljšanju štipendiranja študentov, ki študirajo v tujini; Pariz, 12. december 1969; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 12/90; datum notifikacije 2. julij 1992;
začel je veljati za RS 3. avgusta'i992.
– Evropska konvencija proti dopingu v športu; Strasbourg, 16. november 1989; objava v Uradnem listu SFRJ -MP, št. 4/91; datum notifikacije 2. julij 1992;
začela je veljati za RS 1. septembra 1992.
– Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva; Granada, 3. oktober 1985; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 4/91, datum notifikacije 2. julij 1992;
začela je veljati za RS 1. novembra 1992.
– Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem obnašanju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah; Strasbourg, 19. avgust 1985; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 9/90; datum notifikacije 2. julij 1992;
začela je veljati za RS 1. septembra 1992.
– Konvencija o odgovornosti hotelirjev za premoženje njihovih gostov; Pariz, 17. december 1962; objavljena v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 2/91; datum notifikacije 20. oktober 1992;
začela je veljati za RS 21. januarja 1993.
– Evropska konvencija o nadzorstvu nad pogojno obsojenimi ali pogojno oproščenimi osebami; Strasbourg, 30. november 1964; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 4/91; datum notifikacije 20. oktober 1992;
začela je veljati za RS 21. januarja 1993.
– Evropska konvencija za zaščito živali v vzrejne namene; podpisana, 10. marca 1976; objava v Uradnem listu RS – MP, št. 14/92; datum notifikacije 20. oktober 1992;
začne veljati za RS 21. aprila 1993.
– Evropska konvencija o mednarodnih posledicah odvzema pravice do vožnje motornega vozila; Strasbourg 30; november 1964; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 4/91; datum notofikacije 20. oktober 1992;
začela je veljati za RS 21. januarja 1993.
– Evropska konvencija o zaščiti živali za zakol; Strasbourg, 15. maja 1979; objava v Uradnem listu RS – MP, št. 14/92; datum notifikacije 20. oktober 1992;
začne veljati za RS 21. aprila 1993.
– Konvencija o izdelavi evropske farmakopeje, 1964; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 2/91; pristopna izjava je bila deponirana 7. januarja 1993;
začne veljati za RS od 7. aprila 1993.
Z NOTIFIKACUO O NASLEDSTVU:
2. Haaške konvencije o mednarodnem zasebnem pravu:
– Statut Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu; datum podpisa, 31. oktober 1951; objava v Uradnem listu FLRJ – MP, št. 11/58.
– Konvencija o civilnem sodnem postopku; datum podpisa, 1. marec 1954; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 6/62.
– Konvencija o odpravi legalizacije tujih javnih listin; datum podpisa, 5. oktober 1961; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 10/62.
– Konvencija o koliziji zakonov glede testamentnih določb; datum podpisa, 5. oktober 1961; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 10/62.
– Konvencija o zakonu, ki se uporablja za prometne nesreče; datum podpisa, 4. maj 1971; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 26/76.
– Konvencija o zakonu, ki se uporablja v primeru odgovornosti proizvajalcev za njihove proizvode; datum podpisa, 2. oktober 1973; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 8/77.
– Konvencija o olajšanju mednarodnega pristopa k sodiščem; datum podpisa, 25. oktober 1980; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 4/88.
Izjava o nasledstvu glede omenjenih konvencij je bila deponirana dne 18. junija 1992 pri Ministrstvu za zunanje zadeve Nizozemske, ki je našo izjavo posredovalo vsem državam pogodbenicam omenjenih mednarodnih pogodb. Ker ni bilo ugovora s strani ostalih držav članic do 1. septembra 1992, se Republika Slovenija šteje, kot naslednica omenjenih konvencij. Za statut konference se šteje, da je Republika Slovenija postala članica dne 18. junija 1992 z dnem deponiranja izjave.
3. 55 konvencij OZN;
Akt o notifikaciji nasledstva glede teh konvencij je objavljen v Uradnem listu RS -. MP, št. 35/92.
Izjava o nasledstvu konvencij OZN je bila deponirana v Sekretariatu OZN dne 6. julija 1992. Generalni sekretar ZN je potrdil nasledstvo Republike Slovenije z noto z dne 22. oktobra 1992 z učinkom izjave od 25. junija 1991.
4. Konvencije Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA):
– Sporazum o privilegijih in imunitetah Mednarodne agencije za atomsko energijo; Dunaj, 1. julij 1960; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 1/64.
– Dunajska konvencija o civilni odgovornosti za jedrsko škodo; Dunaj, 21. maja 1963; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 5/77.
– Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala; Dunaj, 1979; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 9/85.
– Sistem za poročanje o incidentih IAEA (IAEA-IRS); Dunaj, 14. maja 1986; objava v Uradnem listu SFRJ -MP, št. 1/87.
– Konvencija o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah; Dunaj, 26. septembra 1986; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 15/89.
– Konvencija o pomoči v primeru jedrskih nesreč ali radiološke nevarnosti; Dunaj, 26. septembra 1986; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 4/91.
Izjava o nasledstvu Republike Slovenije glede omenjenih konvencij je bila deponirana 3. 7. 1992. IAEA je potrdila nasledstvo glede 5. konvencij z učinkom od 5. junija 1991, za Sporazum o privilegijih in imunitetah Mednarodne agencije za atomsko energijo pa z dne 21. 9. 1992 (ko je Republika Slovenija postala članica IAEA).
5. Konvencije Mednarodne organizacije dela – MOD (ILO)
Mednarodna organizacija dela je potrdila nasledstvo Republike Slovenije glede konvencij MOD, ki so bile objavljene v aktu o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS, – MP, št. 15/92).
6. Konvencije UNESCO:
– Konvencija proti diskriminaciji v izobraževanju; Pariz, 15. 12. 1960; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 4/64.
– Regionalnakonvencija o priznavanju visokošolskega študija, diplom in stopenj v Latinski Ameriki in na Karibskih otokih; Mexico, 19. 7. 1974; objava v Uradnem listu – MP, št. 1/81.
– Mednarodna konvencija o priznavanju visokošolskega študija, diplom in stopenj v arabskih in evropskih mediteranskih državah; Nica, 17. 12. 1976; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 10/77.
– Konvencija o priznavanju visokošolskega študija in diplom v državah, ki pripadajo evropski regiji; Pariz, 21. 12. 1979; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 1/81.
– Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča ptic; Ramsar (Iran), 2. 2. 1971; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 9/77.
– Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženih spopadov (Haaška konvencija); Haag, 14. 5. 1954; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 4/56.
– Protokol k Haaški konvenciji; Haag, 14. 5. 1954; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 4/56.
– Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih; Pariz, 14. 11. 1970; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 50/73.
– Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine; Pariz, 23. 11. 1972; objava v Uradnem listu SFRJ
– MP, št. 56/74.
– Svetovna (univerzalna) konvencija o avtorski'pravici, podpisana v Ženevi 6. 9. 1952 in spremenjena v Parizu 24. 7. 1971 z deklaracijo, ki se nanaša na XVII. člen in Resolucijo, ki se nanaša na XI. člen; Pariz, 24. 7. 1971; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 4/66 in 54/73.
Notifikacija o nasledstvu je deponirana pri UNESCO 28. 10. 1992, potrjena 26. 11. 1992;
Akt o potrditvi nasledstva omenjenih konvencij je objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/92 (Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
7. Konvencije Mednarodne pomorske organizacije (IMO)
Notifikacija o nasledstvu je bila deponirana 12. 11. 1992. Nasledstvo je bilo potrjeno 3. 12. 1992 z obvestilom generalnega sekretarja Mednarodne pomorske organizacije z učinkom od 25. 6. 1991 dalje.
Akt o potrditvi nasledstva omenjenih konvencij je objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/92 (Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
8. Konvencije Sveta za carinsko sodelovanje:
– Carinska konvencija o začasnem uvozu embalaže; Bruselj, 6. 10. 1960; objava v Uradnem listu FLRJ – MP, št. 10/62.
– Carinska konvencija o ATA karnetih za začasen uvoz blaga; Bruselj, 16. 12. 1961; objava v Uradnem listu FLRJ – MP, št. 13/63.
– Carinska konvencija o začasnem uvozu strokovne opreme; Bruselj, 8. 6. 1961; objava v Uradnem listu SFRJ
– MP. št. 2/64.
– Carinska konvencija o materialu za razvedrilo pomorščakov; Bruselj, 1. 12. 1964; objava v Uradnem listu SFRJ
– MP, št. 8/66.
– Carinska konvencija o olajšavah pri uvozu blaga za razstave ali uporabo na razstavah, sejmih; kongresih in podobnih prireditvah; Bruselj, 8. 6. 1961; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 9/65.
– Mednarodna konvencija o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov; Kioto, 18. 5. 1973; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 10/84.
– Mednarodna konvencija o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrških oznak blaga; Bruselj, 14. 5. 1983; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 6/87.
9. Večstranske mednarodne pogodbe o zračnem prometu:
– Konvencija o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih dejanjih storjenih na letalih; Tokio, 14. 9. 1963; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 47/70.
– Mednarodni sporazum o postopku za določanje tarif v rednem zračnem prometu znotraj Evrope; Pariz, 16. 6. 1987; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 7/89.
Izjava o nasledstvu glede zgoraj omenjenih dveh konvencij je bila deponirana 18. decembra 1992 pri depozitaju (ICAO) z učinkom nasledstva od 25. junija 1991.
10. Drugo:
– Statut Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v državah v razvoju; Ljubljana, 4. 3. 1976; Uradni list SFRJ – MP, št. 9/77.
– Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Mednarodnim centrom za podjetje v družbeni lastnini v državah v razvoju; Beograd, 13. 7. 1979; Uradni list SFRJ – MP, št. 6/80.
S PRISTOPNO IZJAVO:
– Konvencija o ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje; Bruselj, 15. 12. 1950; Uradni list FLRJ – MP, št. 11/60; članstvo od 7. 9. 1992 z dnem položitve instrumenta o pristopu.
– Konvencija o svetovni meteorološki organizaciji (WMO) Washington, 11. 10. 1947; Uradni list FLRJ – MP, št. 80/48, 5/ 52, 16/52, 2/62; instrument o pristopu je bil deponiran 20. 8. 1992, članstvo od 19. 9. 1992.
– Statut Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA); podpisan, 26. 10. 1956; Uradni list FLRJ – MP, št. 1/58, 3/58, 6/58, 6/73 in 9/86; članstvo od 21. 9. 1992 z dnem deponiranja instrumenta o pristopu.
– Protokol o evropski konferenci ministrov transporta (CEMT); Bruselj, 17. 10. 1953; Uradni list FLRJ – MP, št. 3/56; članstvo od 14. 12. 1992 z dnem deponiranja instrumenta o pristopu.
– Sporazum o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD); Pariz, 29. 10. 1990; Uradni list SFRJ – MP, št. 5/91; članstvo od 23. 12. 1992.
– Ustava Svetovne poštne zveze (UPU); Dunaj, 10. 7. 1964; članstvo od 23. 12. 1992.
– Dopolnilni protokol k ustavi Svetovne poštne zveze in drugi akti svetovne poštne zveze; Hamburg, 27. 7. 1984; Uradni list SFRJ – MP, št. 10/88;
Pristopni izjavi za zgoraj omenjena akta sta bili deponirani 22. julija 1992 na sedežu Svetovne poštne zveze, za RS veljata od 27. avgusta 1992.
– Pariška konvencija o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino; Pariz, 27. 9. 1956; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 9/67.
– Konvencija o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih; Dunaj, 8. 9. 1976; objava v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 8/91.
Pristopni izjavi za zgornji konvenciji sta bili deponirani 1. 12." 1992 pri Vladi Švice, ki je depozitar, za RS veljata od 31. 12. 1992.
– Konvencija o mednarodnih železniških prevozih (COTIF); Bern, 9. 5. 1980; objava v Uradnem listu SFRJ -MP, št. 8/84.
Pristopna izjava je bila deponirana 15. decembra 1992; članstvo nastopi s 1. februarjem 1993.
– Dodatni protokol 1 k svetovni (univerzalni) konvenciji o avtorski pravici, spremenjeni v Parizu dne 24. 7. 1971, ki se nanaša na varstvo oseb brež.,državljanstva in beguncev; Pariz, 24. 7. 1971; objavljen v Uradnem listu SFRJ -MP, št. 54/73;
– Dodatni protokol 2 k svetovni (univerzalni) konvenciji o avtorski pravici, spremenjeni v Parizu dne 24. 7. 1971, ki se nanaša na uporabo konvencije za določena dela mednarodnih organizacij; Pariz, 24. 7. 1971; objavljen v Uradnem listu SFRJ – MP, št. 54/73;
Za RS veljata od 16. decembra 1992 dneva deponiranja pristopne izjave.
DRUGO:
– Akt o ustanovitvi Evropske konference civilnega letalstva (ECAC); Pariz, 17. 6. 1968; članstvo RS od 2. 7. 1992.
– Mednarodni sanitarni pravilnik; sprejet na IV. skupščini Svetovne zdravstvene organizacije; Uradni list SFRJ – MP, št. 17/70; RS je postala pogodbenica 7. 8. 1992, tri mesece po sprejemu v Svetovno zdravstveno organizacijo.

AAA Zlata odličnost