Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1993 z dne 14. 10. 1993

Kazalo

83. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vzajemnem ustanavljanju trgovinskih predstavništev, stran 875.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O VZAJEMNEM USTANAVLJANJU TRGOVINSKIH PREDSTAVNIŠTEV
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vzajemnem ustanavljanju trgovinskih predstavništev, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. septembra 1993.
Št. 0100-112/93
Ljubljana, dne 6. oktobra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O VZAJEMNEM USTANAVLJANJU TRGOVINSKIH PREDSTAVNIŠTEV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vzajemnem ustanavljanju trgovinskih predstavništev, podpisan v Moskvi 6. maja 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in ruskem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O VZAJEMNEM USTANAVLJANJU TRGOVINSKIH PREDSTAVNIŠTEV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije, v nadaljevanju imenovani »pogodbenici«, želita pripomoči k razvoju trgovinsko-ekonomskih odnosov med državama in sta se zato sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici lahko ustanovita trgovinski predstavništvi v glavnih mestih pogodbenic, ki bosta sestavni del veleposlaništev.
2. člen
Trgovinsko predstavništvo bo opravljalo naslednje naloge:
– prispevalo bo k razvoju trgovinsko-ekonomskih povezav med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo;
– zastopalo bo interese svoje države v državi, v kateri bo locirano, v vseh zadevah, povezanih s trgovino in drugimi oblikami ekonomskega sodelovanja med državama;
– obveščalo bo državne organe svoje države o ekonomskih razmerah v državi, v kateri bo locirano, ter o zakonodaji v zunanjeekonomski dejavnosti te države. Obenem bo dajalo takšne informacije o svoji državi zainteresiranim organom države, v kateri bo locirano;
– pomagalo bo pravnim in fizičnim osebam svoje države pri realizaciji poslov v trgovinskem, ekonomskem in znanstvenotehničnem sodelovanju s pravnimi in fizičnimi osebami države, v kateri bo locirano.
3. člen
Trgovinsko predstavništvo deluje v imenu vlade svoje države.
Trgovinski predstavnik in njegov namestnik, kakor tudi administrativno-tehnično osebje trgovinskega predstavništva imajo enake privilegije in imunitete, kakršne se priznavajo v skladu z mednarodnim pravom za ustrezne kategorije diplomatskega in administrativno-tehničnega osebja tujih diplomatskih misij.
Prostori trgovinskega predstavništva, lastnina in arhivi imajo priznano imuniteto in privilegije, ki jih določa mednarodno pravo za prostore, lastnino in arhive diplomatskih predstavništev.
Pravila o trgovinskem registru se na trgovinska predstavništva ne nanašajo.
Trgovinsko predstavništvo ima pravico uporabljati šifrant.
4. člen
Ustanovitev trgovinskih predstavništev v ničemer ne krati pravic slovenskim in ruskim fizičnim ali pravnim osebam pri vzdrževanju neposrednih odnosov, vključno s sklepanjem in izpolnjevanjem sporazumov, povezanih z realizacijo trgovinsko-ekonomskega in znanstvenotehničnega sodelovanja.
Trgovinska predstavništva niso odgovorna za obveznosti fizičnih ali pravnih oseb kakor tudi fizične in pravne osebe niso odgovorne za obveznosti trgovinskih predstavništev.
5. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem izmenjave obvestil o njegovi potrditvi v obeh državah in se uporablja z dnem podpisa.
Sporazum velja pet let in se avtomatično podaljšuje za enaka obdobja, če ga nobena od pogodbenic ne odpove šest mesecev pred iztekom njegove vsakokratne veljavnosti.
Podpisano v Moskvi 6. maja 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Vojka Ravbar l. r.
Za Vlado
Ruske federacije
Vladimir N. Rabotjažev l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 310-08/93-14/1
Ljubljana, dne 28. septembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti