Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

47. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Liberijo, stran 317.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Liberijo
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Liberijo, sklenjen z izmenjavo not z dne 23. in 30. marca 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku ter v slovenskem prevodu glasi:
 
MFA/70/'93
 
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Liberia presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour to inform the latter that the Republic of Liberia suggests that diplomatic relations be established between the two countries, and that the two countries exchange diplomatic representative as soon as possible.
The relations between the two countries shall be based on the purposes and principles of the Charter of the United Nations.
The provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to diplomatic and consular relations between the Republic of Liberia and the Republic of Slovenia.
If the foregoing proposals are acceptable to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, this note and the note in reply shall establish diplomatic relations between the republic of Liberia and Republic of Slovenia with immediate effect.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Liberia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
    Monrovia, Liberia March 23, 1993
 
No: 921-78-001/93
 
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic Slovenia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Liberia and has the honour to confirm the receipt of its note MFA/70/'93 from 23 March, 1993 which reads as follows:
»The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Liberia presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour to inform the latter that the Republic of Liberia suggests that diplomatic relations be established between the two countries and that the two countries exchange diplomatic representative as soon as possible.
The relations between the two countries shall be based on the purposes and principles of the Charter of the United Nations.
The provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to diplomatic and consular relations between the Republic of Liberia and the Republic of Slovenia.
If the foregoing proposals are acceptable to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, this note and the note in reply shall establish diplomatic relations between the Republic of Liberia and the Republic of Slovenia with immediate effect.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Liberia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for foreign Affairs of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.«
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia has the honour to confirm that the foregoing proposals are acceptable to the Government of the Republic of Slovenia.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Liberia the assurances of its highest consideration.
    Ljubljana, 30 March, 1993
 
To the Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Liberia
Monrovia
 
MFA/70/93
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Liberije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga ima čast obvestiti, da Republika Liberija predlaga vzpostavitev diplomatskih odnosov med obema državama in izmenjavo diplomatskih predstavnikov čimpreje je mogoče.
Odnosi med obema državama bodo temeljili na ciljih in načelih ustanovne listine Združenih narodov.
Določila Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 in Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963 se bodo uporabljala za diplomatske in konzularne odnose med Republiko Liberijo in Republiko Slovenijo.
Če so prej navedeni predlogi sprejemljivi za Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, bosta ta nota in nota – odgovor vzpostavili diplomatske odnose med Republiko Liberijo in Republiko Slovenijo s takojšnjim učinkom.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Liberije izkorišča to priložnost in Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ponovno izraža zagotovila svojega najglobjega spoštovanja.
    Monrovia, Liberija 23. marec 1993
 
Št. 921-78-001/93
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Liberije in ima čast potrditi prejem njegove note MFA/70/93 z dne 23. marca 1993, ki se glasi:
»Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Liberije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga ima čast obvestiti, da Republika Liberija predlaga vzpostavitev diplomatskih odnosov med obema državama in izmenjavo diplomatskih predstavnikov čimpreje je mogoče.
Odnosi med obema državama bodo temeljili na ciljih in načelih ustanovne listine Združenih narodov.
Določila Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 in Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963 se bodo uporabljala za diplomatske in konzularne odnose med Republiko Liberijo in Republiko Slovenijo.
Če so prej navedeni predlogi sprejemljivi za Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, bosta ta nota in nota – odgovor vzpostavili diplomatske odnose med Republiko Liberijo in Republiko Slovenijo s takojšnjim učinkom.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Liberije izkorišča to priložnost in Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ponovno izraža zagotovila svojega najglobjega spoštovanja.«
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ima čast potrditi, da so zgoraj omenjeni predlogi sprejemljivi za Vlado Republike Slovenije.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost in Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Liberije ponovno izraža zagotovila svojega najglobjega spoštovanja.
    Ljubljana, 30. marec 1993
 
Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Liberije
Monrovia
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/93-22/1-8
Ljubljana, dne 22. aprila 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik