Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

46. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Gano, stran 316.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Gano
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Gano, sklenjen z izmenjavo not z dne 11. in 12. februarja 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku ter v slovenskem prevodu glasi:
 
SFS/B7/ST/FA
 
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Ghana presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour, following discussions held during the visit of Mr. Kobina Sekyi, Special Envoy of Ghana, to Ljubljana on 1 February, 1993, to propose the establishment of diplomatic relations between their two countries at Ambassadorial level with immediate effect. The Ambassador of Ghana to Rome would be concurrently accredited to Slovenia. The Ministry of Foreign Affairs of Slovenia may also wish to indicate the arrangements envisaged to oversee the interests of Slovenia in Ghana.
The Ministry of Foreign Affairs of Ghana further proposes that the public announcement to this effect should be made simultaneously in Ljubljana and Accra on 15 February, 1993 at 1200 hours GMT, at the same time as announcement on recognition.
The Ministry of Foreign Affairs of Ghana considers this note ant the positive response to it as constituting the agreement between Slovenia and Ghana to establish diplomatic relations.
The Ministry of Foreign Affairs of Ghana avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia the assurances of its highest consideration.
    Belgrade, 11 February, 1993.
 
Ministry of Foreign affairs
of the Republic of Slovenia
Ljubljana
 
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Ghana and has the honour to confirm the receipt of the Note of the latter, No. SFS/B7/ST/FA of 11 February 1993, which reads as follows:
»The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Ghana presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour, following discussions held during the visit of Mr. Kobina Sekyi, Special Envoy of Ghana, to Ljubljana on 1 February, 1993, to propose the establishment of diplomatic relations between their two countries at Ambassadorial level with immediate effect. The Ambassador of Ghana to Rome would be concurrently accredited to Slovenia. The Ministry of Foreign Affairs of Slovenia may also wish to indicate the arrangements envisaged to oversee the interests of Slovenia in Ghana.
The Ministry of Foreign Affairs of Ghana further proposes that the public announcement to this effect should be made simultaneously in Ljubljana and Accra on 15 February 1993 at 1200 hours GMT at the same time as announcement on recognition.
The Ministry of Foreign Affairs of Ghana considers this note and the positive response to it as constituting the agreement between Slovenia and Ghana to establish diplomatic relations.
The Ministry of Foreign Affairs of Ghana avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia the assurances of its highest consideration.«
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia accepts with pleasure the proposed form of establishing diplomatic relations with the Republic of Ghana and agrees that the above cited Note and this Note in reply constitute the agreement on the establishment of diplomatic relations with the immediate effect.
The Ministry further agrees that the public announcement to this effect should be made simultaneously in Accra and Ljubljana on 15 February 1993 at 12.00 hours GMT.
The Ministry also agrees with the accreditation of the Ambassador of The Republic of Ghana in Rome to Ljubljana. The Republic of Slovenia has not yet found the solution for the modality of the accreditation of the Ambassador to Accra and will inform of it later.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Ghana the assurances of its highest consideration.
    Ljubljana, 12 February 1993
 
To the Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Ghana
Accra
 
Št. SFS/B7/ST/FA
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Gane izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast, glede na pogovore med obiskom g. Kobina Sekyija, posebnega odposlanca Gane v Ljubljani 1. februarja 1993, predlagati vzpostavitev diplomatskih odnosov med obema državama na ravni veleposlanikov s takojšnjim učinkom. Veleposlanik Gane v Rimu bo predvidoma akreditiran tudi v Sloveniji. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije bi s svoje strani lahko nakazalo rešitev v zvezi s pokrivanjem interesov Republike Slovenije v Gani.
Ministrstvo za zunanje zadeve Gane nadalje predlaga, da bo o tem izdano sporočilo za javnost hkrati v Ljubljani in Akri 15. februarja 1993 ob 12.00 po Greenwichu, ob istem času kot sporočilo o priznanju.
Ministrstvo za zunanje zadeve Gane meni, da ta nota in pozitiven odgovor nanjo tvorita sporazum o navezavi diplomatskih odnosov med Slovenijo in Gano.
Ministrstvo za zunanje zadeve Gane izkorišča to priložnost in ponovno izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije zagotovila svojega najglobjega spoštovanja.
    Beograd, 11. februar 1993
 
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Ljubljana
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Gane in ima čast potrditi prejem note slednjega, št SFRS/B7/ST/FA z dne 11. februarja 1993, ki se glasi:
»Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Gane izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast, glede na pogovore med obiskom g. Kobina Sekyija, posebnega odposlanca Gane v Ljubljani 1: februarja 1993, predlagati vzpostavitev diplomatskih odnosov med obema državama na ravni veleposlanikov s takojšnjim učinkom. Veleposlanik Gane v Rimu bo predvidoma akreditiran tudi v Sloveniji. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije bi s svoje strani lahko nakazalo rešitev v zvezi s pokrivanjem interesov Republike Slovenije v Gani.
Ministrstvo za zunanje zadeve Gane nadalje predlaga, da bo o tem izdano sporočilo za javnost hkrati v Ljubljani in Akri 15. februarja 1993 ob 12.00 po Greenwichu, ob istem času kot sporočilo o priznanju.
Ministrstvo za zunanje zadeve Gane meni, da ta nota in pozitiven odgovor nanjo tvorita sporazum o navezavi diplomatskih odnosov med Slovenijo in Gano.
Ministrstvo za zunanje zadeve Gane izkorišča to priložnost in ponovno izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije zagotovila svojega najglobjega spoštovanja.«
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije z zadovoljstvom sprejema predlagano obliko za vzpostavitev diplomatskih odnosov z Republiko Gano in soglaša, da zgoraj citirana nota in ta nota – odgovor tvorita sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov s takojšnjim učinkom.
Ministrstvo nadalje soglaša, da bo sporočilo za javnost o tem izšlo hkrati v Akri in Ljubljani dne 15. februarja 1993 ob 12. 00 po Greenwichu.
Ministrstvo tudi soglaša, da bo veleposlanik Republike Gane v Rimu akreditiran tudi v Ljubljani. Republika Slovenija še ni našla rešitve glede načina akreditacije veleposlanika v Akri in bo to sporočila kasneje.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča priložnost in izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Gane zagotovila svojega najglobjega spoštovanja.
    Ljubljana, 12. februar 1993
 
Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Gane
Akra
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/93-21/1-8
Ljubljana, dne 22. aprila 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina