Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1993 z dne 14. 5. 1993

Kazalo

43. Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Venezuelo, stran 311.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Venezuelo
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Venezuelo, sklenjen z izmenjavo not z dne 25. novembra in 28. decembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem in španskem jeziku ter v slovenskem prevodu glasi:
 
Ljubljana, 25 November 1992
Your Excellency,
With great pleasure I have received the news that the Government of Venezuela decided to establish consular relations with the Republic of Slovenia. This decision marks an important point in the development of relations between our two countries. I trust that our future co-operation will be mutually beneficial. May I express the hope that it will eventually lead to the establishment of full diplomatic relations.
I avail myself of this opportunity to express to Your Excellency the assurances of my highest consideration.
Dr. Dimitrij Rupel, (s)
His Excellency
Gen. Fernando Ochoa Antich
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Venezuela
 
04115
                                                                                                                                    Caracas, 28 DIC 1992
Excelencia:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en la oportunidad de manifestar que el Gobierno de Venezuela, con el propósito de estrechar cada vez más los vínculos políticos, económicos, culturales y de cooperación en beneficio de sus pueblos, desea establecer relaciones diplomáticas con el Ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia.
Me es grato comunicar a Vuestra Excelencia, que el Gobierno de Venezuela conviene en que la presente nota y la que en iguales términos me ha sido remitida por Vuestra Excelencia, constituyen el instrumento para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros dos Gobiernos, a partir de esta fecha.
Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.
Fernando Ochoa Antich, fd.
Al Excelentísimo Señor
Dimitrij Rupel
Ministro de Relaciones Exteriores
Ljubljana – Eslovenia
Ljubljana, dne 25. novembra 1992
Vaša Ekscelenca,
Z velikim zadovoljstvom sem prejel novico o tem, da se je Vlada Venezuele odločila vzpostaviti konzularne odnose z Republiko Slovenijo. Ta odločitev označuje pomembno točko v razvoju odnosov med obema državama. Verjamem, da bo naše bodoče sodelovanje vzajemno koristno. Izražam tudi upanje, da bo to vodilo k polni vzpostavitvi diplomatskih odnosov.
Izkoriščam to priložnost, da izrazim Vaši Ekscelenci zagotovila najglobjega spoštovanja.
Dr. Dimitrij Rupel l. r.
Njegova Ekscelenca Gen. Fernando Ochoa Antich Minister za zunanje zadeve Republike Venezuele
 
04115
                                                                                                                                    Caracas, 28. decembra 1992
Ekscelenca:
V čast mi je, da lahko sporočim Vaši Ekscelenci, da želi Vlada Venezuele, z namenom da vzpostavi tesnejše politično, gospodarsko in kulturno sodelovanje, ki bo v korist obeh narodov, vzpostaviti diplomatske odnose z Vlado Vaše Ekscelence.
V zadovoljstvo mi je, da Vaši Ekscelenci lahko sporočim, da Vlada Venezuele soglaša, da to pismo in pismo, ki mi ga je poslala Vaša Ekscelenca, tvorita instrument za vzpostavitev diplomatskih odnosov med našima vladama od tega datuma.
Izkoriščam priložnost, da Vaši Ekscelenci izrazim svoje najglobje spoštovanje.
Fernando Ochoa Antich l. r.
Spoštovani Gospod
Dimitrij Rupel
Minister za zunanje zadeve
Ljubljana – Slovenija
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/93-24/1-8
Ljubljana, dne 22. aprila 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik