Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

17. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Marokom, stran 31.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Marokom
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Marokom, sklenjen z izmenjavo not dne 11. in 29. maja 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku ter slovenskem prevodu glasi:
 
Rabat, May 11, 1992
 
Your Excellency,
I have the honour to inform your excellency that his Majesty's Governement recognizes the Republic of Slovenia as an independent State and wishes to establish diplomatic relations with your country, on the basis of the Vienna convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961.
I would like to suggest that in case this proposal is accepted by your governement, the date of receiving of your reply note shall indicate the formal date of the establishment of diplomatic relations between the Republic of Slovenia and the Kingdom of Morocco.
Rabat, 11. maj 1992
Reiterating on this occasion to your excellency my warmest congratulation, I express the hope of the kingdom of Morocco to develop a friendly and mutually beneficial cooperation with the Republic of Slovenia.
Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration,
Abdellatif Filali, (s)
Minister of State in Charge of
Foreign Affairs and
Cooperation
of the Kingdom of Morocco
H. E. Dr. Dimitrij Rupel
Minister of Foreign Affairs of
the Republic of Slovenia
 
NR.: 7274
 
Ljubljana, 29 May 1992
 
Your Excellency,
with great pleasure, and appreciation I have received your message on the recognition of the Republic of Slovenia by the Government of the Kingdom of Morocco.
I would like to avail myself of this opportunity to thank you for the proposal to establish diplomatic relations, which we gladly accept.
Allow me to express my conviction that the establishment of diplomatic relations will contribute significantly to further development of cooperation between the Republic of Slovenia and the Kingdom of Morocco in all the fields of mutual interest.
Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.
Dr. Dimitrij Rupel, (s)
His Excellency
Mr. Abdelatif Filali
Minister of State in Charge of
Foreign Affairs and Cooperation
of the Kingdom of Morocco
 
 
Vaša Ekscelenca,
Čast imam seznaniti Vašo Ekscelenco, da je vlada njegovega veličanstva priznala Republiko Slovenijo kot neodvisno državo in želi vzpostaviti diplomatske odnose z vašo državo na podlagi Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961.
Predlagal bi, da v primeru, če je predlog sprejemljiv za vašo vlado, datum prejema vaše note – odgovora na to noto pomeni datum vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Maroko.
Ponovno izražajoč najtoplejše čestitke vaši ekscelenci, izražam upanje, da bo Kraljevina Maroko razvijala prijateljsko in vzajemno koristno sodelovanje z Republiko Slovenijo.
Prosim, sprejmite, Vaša Ekscelenca, zagotovila mojega najglobjega spoštovanja.
Abdellatif Filali l. r.
Državni minister zadolžen za zunanje zadeve in
sodelovanje
Kraljevine Maroko
Njegova Ekscelenca
dr. Dimitrij Rupel
Minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije
 
Št. 7274
 
Ljubljana, 29. maj 1992
 
Vaša Ekscelenca,
z velikim zadovoljstvom in spoštovanjem sem prejel vaše sporočilo o priznanju Republike Slovenije s strani Vlade Kraljevine Maroko.
Ponovno izkoriščam priložnost, da se vam zahvalim glede predloga o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, ki smo ga z zadovoljstvom sprejeli.
Dovolite mi, da izrazim svoje prepričanje, da bo vzpostavitev diplomatskih odnosov znatno prispevala k nadaljnjemu razvoju sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Maroko na vseh področjih skupnih interesov.
Prosim, sprejmite, Vaša Ekscelenca, zagotovila mojega najglobjega spoštovanja.
Dr. Dimitrij Rupel l. r.
Njegova Ekscelenca
Mr. Abdellatif Filali
Državni minister zadolžen za
zunanje zadeve in sodelovanje
Kraljevine Maroko
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/93-4/1-8
Ljubljana, dne 11. februarja 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost