Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

16. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kazahstan, stran 30.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kazahstan
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kazahstan, sklenjen z izmenjavo not dne 22. septembra in 20. oktobra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem in ruskem jeziku ter slovenskem prevodu glasi:
 
No. 16947
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan and has the honour to express its gratitude for the decision of the Republic of Kazakhstan to recognize the Republic of Slovenia.
The Ministry completely agrees with, the proposal concerning the establishment of diplomatic relations between our two countries. Enclosed we are sending our draft of the text.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan the assurances of its highest consideration.
 
Ljubljana, September 22, 1992.
 
To the Ministry for Foreign Affairs of
the Republic of Kazakhstan
Alma-Ata
 
Št. 16947
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Kazahstan in ima čast izraziti zahvalo za odločitev Republike Kazahstan, da prizna Republiko Slovenijo.
Ministrstvo popolnoma soglaša s predlogom za vzpostavitev diplomatskih odnosov med našima državama. Priloženo pošiljamo naš osnutek besedila.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča tudi to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Kazahstan ponovi izraze svojega najglobljega spoštovanja.
 
Ljubljana, 22. septembra 1992.
 
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Kazahstan
Alma-Ata
 
Št. 5953
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Kazahstan izraža spoštovanje Veleposlaništvu Republike Slovenije v Ruski federaciji, potrjuje prejem vaše note št. 16947 in ima čast sporočiti, da Vlada Republike Kazahstan, izhajajoč iz načel Ustanovne listine OZN, Helsinške sklepne listine, Pariške listine o novi Evropi, drugih dokumentov KVSE, temelječih na Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 in Dunajski konvenciji o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963, soglaša z vzpostavitijo diplomatskih odnosov z Republiko Slovenijo.
Ministrstvo predlaga, da vaša nota in ta nota -odgovor tvorita sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, ki začne veljati z dnem podpisa te note.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Kazahstan izkorišča to priložnost, da veleposlaništvu izrazi svoje globoko spoštovanje.
 
Alma-Ata, 20. oktobra 1992. leta
 
Veleposlaništvo
Republike Slovenije
Moskva
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/93-3/1-8
Ljubljana, dne 19. februarja 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost