Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

15. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kanado, stran 29.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kanado
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kanado, sklenjen z izmenjavo not dne 6. in 7. januarja 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
 
RBR Note 0020:
The Department of External Affairs of Canada presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour to refer to the letter from the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia to the Secretary of State for External Affairs, dated September 3, 1992, and the reply from the Secretary of State for External Affairs, dated December 29, 1992, regarding the establishment of diplomatic relations between Canada and the Republic of Slovenia.
The Department wishes to inform the Ministry of its intent to establish diplomatic relations without delay. A formal reply to the present Note by the Ministry will constitute agreement for the establishment of diplomatic relations.
For the present, communications will be routed through the Canadian Embassy in Vienna. The Government of Canada will be communicating with the Government of the Republic of Slovenia in the near future regarding accreditation.
The Department of External Affairs of Canada avails itself of the opportunity to extend, to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
 
Ottawa, January 6, 1993
 
No. ESA 3/93
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Department of External Affairs of Canada and has the honour to confirm the receipt of the Department's note No. RBR 0020 of January 6, 1993, which reads as follows:
»The Department of External Affairs of Canada presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour to refer to the letter from the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia to the Secretary of State for External Affairs, dated September 3, 1992 and the reply from the Secretary of State for External Affairs, dated December 29, 1992, regarding the establishment of diplomatic relations between Canada and the Republic of Slovenia.
The Department wishes to inform the Ministry of its intent to establish diplomatic relations without delay. A formal reply to the present Note by the Ministry will constitute agreement for the establishment of diplomatic relations.
For the present, communications will be routed through the Canadian Embassy in Vienna. The Government of Canada will be communicating with the Government of the Republic of Slovenia in the near future regarding accreditation.
The Department of External Affairs of Canada avails itself of the opportunity to extend to the Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.«
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia gladly accepts the proposed form of establishing diplomatic relations with Canada and agrees that the above cited Note and this Note in reply constitute the agreement on the establishment of diplomatic relations with the immediate effect.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Department of External Affairs of Canada the assurances of its highest consideration.
 
Ljubljana, January 7, 1993
 
To the Department of External Affairs.
of Canada
Ottawa
 
RBR Št. 0020:
Ministrstvo za zunanje zadeve Kanade izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Slovenije in ima čast sklicevati se na pismo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije državni sekretarki za zunanje zadeve z dne 3. septembra 1992 in odgovor državne sekretarke za zunanje zadeve z dne 29. decembra 1992, 6 vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Kanado in Republiko Slovenijo.
Ministrstvo želi obvestiti ministrstvo glede namena o vzpostavitvi diplomatskih odnosov brez odlašanja. Odgovor ministrstva na to noto bo tvoril sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov.
Za sedaj bodo stiki potekali preko kanadskega veleposlaništva na Dunaju. Vlada Kanade bo v bližnji prihodnosti vzpostavila stik z Vlado Republike Slovenije glede akreditacije.
Ministrstvo za zunanje zadeve Kanade izkorišča to priložnost in ponovno izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje najglobje spoštovanje.
 
Ottawa, 6. januarja 1993.
 
Št. ESA 3/93
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Kanade in ima čast potrditi prejem note ministrstva št. RBR 0020 z dne 6. januarja 1993, ki se glasi:
»Ministrstvo za zunanje zadeve Kanade izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Slovenije in ima čast sklicevati se na pismo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije državni sekretarki za zunanje zadeve z dne 3. septembra 1992 in odgovor državne sekretarke za, zunanje zadeve z dne 29. decembra 1992, o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Kanado in Republiko Slovenijo.
Ministrstvo želi obvestiti ministrstvo glede namena o vzpostavitvi diplomatskih odnosov brez odlašanja. Odgovor ministrstva na to noto bo tvoril sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov.
Za sedaj bodo stiki potekali preko kanadskega veleposlaništva na Dunaju. Vlada Kanade bo v bližnji prihodnosti vzpostavila stik z Vlado Republike Slovenije glede akreditacije.
Ministrstvo za zunanje zadeve Kanade izkorišča to priložnost in ponovno izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije svoje najglobje spoštovanje.«
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije z veseljem sprejema ponujeno obliko vzpostavitve diplomatskih odnosov s Kanado in soglaša, da zgoraj citirana nota in ta nota – odgovor tvorita sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov s takojšnjim učinkom.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost in ponovno izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Kanade svoje najglobje spoštovanje.
 
Ljubljana, 7. januarja 1993.
 
Ministrstvu za zunanje zadeve
Kanade
Ottawa
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/93-2/1-8
Ljubljana, dne 19. februarja 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost