Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

14. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Federativno republiko Brazilijo, stran 27.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Federativno republiko Brazilijo
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Federativno republiko Brazilijo, sklenjen z izmenjavo not dne 21. decembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v portugalskem in angleškem jeziku ter slovenskem prevodu glasi:
 
His Excelencia o senhor
Dimitrij Rupel,
Ministro dos negocios estrangeiros
da República da Slovénia
 
Senhor Ministro,
É com grande satisfacáo que aproveito esta oportunidade para felicitar Vossa Excelencia pela conclusao do processo de independencia da República da Eslovénia e por sua admissao na Organiza?ao das Nacóes Unidas.
Neste momento histórico, em que rápidas e profundas transformacoes recomendam a busca de iniciativas em prol do melhor entendimento entre as nacoes, tenho a honra de manifestar a Vossa Excelencia a disposicao do Governo brasileiro no sentido de estabelecer reiacóes diplomáticas com a Eslovénia e explorar todas as possibi-lidades de cooperacao entre os dois países, em beneficio de nossos povos e do fortalecimento da paz e da seguranza internacionais.
Caso ó Governo da Eslovénia esteja dé acordó, proponho que a presente Nota e a Nota de resposta de Vossa Excelencia constituam um Acordó entre o Brasil e a Eslovénia, a entrar em vigor nesta data, pelo qual ficarao estabelecidas relacóes diplomáticas entre nossos países.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia os protestos da minha alta considaracao.
Fernando Henrique Cardoso
Palacio do Itamaraty, Brasilia,
em 21 DE Dezembro DE 1992.
 
Ljubljana, 21 December 1992
 
His Excellency
Mr. Fernando Henrique Cardoso
Minister of External Relations
of the Federative Republic of Brazil
 
Your Excellency,
I have the honour to confirm the receipt of Your Excellency's "letter, dated on 21 December 1992, which reads as follows:
»Mr. Minister,
It is with great satisfaction that I avail myself of this opportunity to congratulate Your Excellency on the outcome of the process of independence of Slovenia and its adission in the United Nations Organization.
In this Historical moment, in which fast and profound transformations recommend the search of initiatives in favour of the better understanding among nations, 1 have the honour to express to Your Excellency the Brazilian Government's willingness to establish diplomatic relations with Slovenia and to explore all possibilities of cooperation between the two countries for the benefit of our peoples and for the strengthening of international peace and security.
If the Government of Slovenia consents to these terms, I propose that the present note and Your Excellency's reply constitute and agreement between Brazil and Slovenia to be enforced on this date, by which diplomatic relations between our countries shall be formalized.
Your Excellency, it is my pleasure to express my Government's full agreement with the establishment of diplomatic relations between the Republic of Slovenia and the Federative Republic of Brazil to become effective as from 21 December 1992.
I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.
Dr. Dimitrij Rupel, (s)
Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Slovenia
 
Njegova Ekscelenca
Dimitrij Rupel
Minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije
 
Gospod minister,
v veliko zadovoljstvo mi je, da izrabim to priložnost in čestitam Vaši Ekscelenci za uspešno zaključen proces vzpostavljanja neodvisnosti Slovenije in njen vstop v Organizacijo Združenih narodov.
V tem zgodovinskem trenutku, v katerem hitre in globoke spremembe zahtevajo iskanje iniciativ v korist boljšega razumevanja med narodi, imam čast izraziti Vaši Ekscelenci pripravljenost brazilske vlade za vzpostavitev diplomatskih odnosov s Slovenijo in za proučitev vseh možnosti za sodelovanje med državama v korist naših narodov in za okrepitev mednarodnega miru in varnosti.
Če se Vlada Slovenije s tem strinja predlagam, da ta nota in nota Vaše Ekscelence – odgovor tvorita sporazum med Brazilijo in Slovenijo, ki bo stopil v veljavo s tem datumom, s čimer bodo diplomatski odnosi med državama vzpostavljeni.
Izkoriščam to priložnost in ponovno izražam Vaši Ekscelenci svoje najglobje spoštovanje.
Veleposlaništvo Brazilije predlaga, da so stiki vzpostavljeni z 21. decembrom 1992 in želi prejeti informacijo glede datuma, ko naj bi bilo veleposlaništvo Republike Slovenije pripravljeno izmenjati originale not, če se vlada Republike Slovenije strinja z zgoraj navedenimi predlogi.
Fernando Hanrique Cardoso l. r.
Brasilisa, 21. decembra 1992.
 
Ljubljana, 21. december 1992
 
Njegova Ekscelenca
g. Fernando Henrique Cardoso
Minister za zunanje zadeve
Federativne Republike Brazilije
 
Vaša Ekscelenca,
čast imam potrditi prejem Vašega pisma z dne 21. decembra 1992 s sledečo vsebino:
»Gospod minister,
v veliko zadovoljstvo mi je, da izrabim to priložnost in čestitam Vaši Ekscelenci za uspešno zaključen proces vzpostavljanja neodvisnosti Slovenije in njen vstop v Organizacijo Združenih narodov.
V tem zgodovinskem trenutku v katere hitre in globoke spremembe zahtevajo iskanje iniciativ v korist boljšega razumevanja med narodi, imam čast izraziti Vaši Ekscelenci pripravljenost brazilske vlade za vzpostavitev diplomatskih odnosov s Slovenijo in za proučitev vseh možnosti za sodelovanje med državama v korist naših narodov in za okrepitev mednarodnega miru in varnosti.
Če se Vlada Republike Slovenije s tem strinja predlagam, da ta nota in nota Vaše Ekscelence – odgovor tvorita sporazum med Brazilijo in Slovenijo, ki bo stopil v veljavo s tem datumom, s čimer bodo diplomatski odnosi med državama vzpostavljeni.«
Vaša Ekscelenca, v veselje mi je izraziti soglasje moje vlade glede vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo, z veljavnostjo 21. decembra 1992.
Izkoriščam to priložnost in ponovno izražam Vaši Ekscelenci svoje najglobje spoštovanje.
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/93-1/1-8
Ljubljana, dne 19. februarja 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost