Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

12. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in državo Katar, stran 25.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona p zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in državo Katar
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in državo Katar, sklenjen z izmenjavo not z dne 9. oktobra in 24. novembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku ter v slovenskem prevodu glasi:
 
No. 0008/92
 
The Permanent Mission of the Republic of Slovenia to the United Nations Office and other International Organizations at Geneva presents its compliments to the Permanent Mission of the State of Quatar to the United Nations Office and other Specialised Institutions at Geneva and asks it to transmit to its government that the government of the Republic of Slovenia wishes to established diplomatic relations with the government of the State of Quatar.
The Permanent Mission of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Permanent Mission of the State of Quatar to the United Nations Office and other Specialised Institutions at Geneva, the assurrances of its highest consideration.
 
Geneva, 9 October 1992
 
Permanent Mission of the State of Quatar
to the United Nations Office and other
Specialised Institutions at Geneva
149 b, Route de Ferney
1218 Grand Sacconex
Geneva
 
 The Permanent Mission of the State of Quatar avails itself of this opportunity to renew to the Permanent Mission of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
 
Permanent Mission of the
Republic of Slovenia
147 Rue de Lausanne
1202 Geneve
 
Ref.: Q/UN/G-750
Date: 24. 11. 1992
The Permanent Mission of the State of Quatar to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva presents its compliments to the Permanent Mission of the Republic of Slovenia and in reference to the letter No. 0008/92 dated 9 October 1992 concerning the wishes of the Government of the Republic of Slovenia to establish diplomatic relations with the Government of the State of Quatar, has the honour to inform that the Government of the State of Quatar has agreed to establish a diplomatic relations on ambassadorial level.
Herewith is attached the common communique that the Quatari Ministry of Foreign Affairs proposed in this regard, as well as the unofficial translation. This common communique will be broadcasted in the two countries on Tuesday. 15. 12. 1992 at 13.30 hours, local qatari time.
The Permanent Mission of the State of Quatar look forward to receive the respond of the Government of the Republic of Slovenia as quickly as possible in a time to be able to communicate it to the Government of the State of Quatar so that the proposed common communique.will be broadcasted in the above mentioned time.
  
Št. 0008/92
Stalna misija Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi izraža spoštovanje Stalni misiji države Katar pri Uradu Združenih narodov in drugih specializiranih institucijah v Ženevi in jo prosi, da svoji vladi sporoči, da želi Vlada Republike Slovenije vzpostaviti diplomatske odnose z Vlado države Katar.
Stalna misija Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža Stalni misiji države Katar pri Uradu Združenih narodov in drugih specializiranih institucijah v Ženevi svoje odlično spoštovanje.
 
Ženeva, 9. oktober 1992
 
Stalni misiji države Katar
pri Uradu Združenih narodov
in drugih specializiranih
institucijah v Ženevi
149 b, Route de Ferney
1218 Grand Sacconex
Ženeva
 
Št.: Q/UN/G-750
Datum: 24. 11. 1992
Stalna misija države Katar pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi izraža spoštovanje Stalni misiji Republike Slovenije in ji ima v zvezi z njenim pismom št. 0008/92 z dne 9. oktobra 1992 glede želje Republike Slovenije, da vzpostavi diplomatske odnose z Vlado države Katar, čast sporočiti, da je Vlada države Katar dala soglasje na vzpostavitev diplomatskih odnosov na ravni veleposlaništev.
Prilagamo skupno izjavo, ki jo je katarsko Ministrstvo za zunanje zadeve predlagalo v tej zvezi, skupaj z neuradnim prevodom. To skupno izjavo bomo objavili po radiu v obeh državah v torek 15. 12. 1992 ob 15.30 po lokalnem katarskem času.
Stalna misija države Katar z veseljem pričakuje čim prejšnji odgovor Republike Slovenije, in sicer dovolj zgodaj, da ga bo lahko sporočila vladi države Katar, tako da bo predlagana skupna izjava lahko objavljena ob zgoraj navedenem času.
Stalna misija države Katar izkorišča tudi to priložnost, da Stalni misiji Republike Slovenije izrazi svoje odlično spoštovanje.
 
Stalni misiji
Republike Slovenije
147 Rue de Lausanne
1202 Ženeva
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/93-10/1-8
Ljubljana, dne 19. februarja 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost