Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

11. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper, stran 23.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper
1. člen
Ratificira se Sporazum o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper, sklenjen z izmenjavo not z dne 13. aprila in 10. decembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku ter v slovenskem prevodu glasi:
 
No.: ESA 67/92
 
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus and – referring to the Ministry's note number 457/68 of March 27, 1992 – has the honour to express its appreciation at the notification that the Government of the Republic of Cyprus has proceeded to the formal act of recognition of the Republic of Slovenia.
The Ministry would like to propose the establishment of diplomatic relations at ambassadorial level with immediate effect (upon receipt of confirmation that this is acceptable to. the Government of the Republic of Cyprus), as soon as the formal procedure of the recognition is completed, in order to encourage the existing bonds between our friendly peoples.
The Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus the assurances of its highest consideration.
 
Ljubljana, 13 April 1992
 
To the
Ministry of
Foreign Affairs of the
Republic of Cyprus
Nicosia
 
Ref. 1427
NOTE VERBALE
The Embassy of the Republic of Cyprus presents its compliments to the Embassy of the Republic of Slovenia and, with references to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia Note No. ESA 67/92 of 13th April 1992 addressed to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus, had the honour to inform that Slovenia's proposal for the establishment of diplomatic relations at ambassadorial level with immediate effect is acceptable to the Government of the Republic of Cyprus.
The Embassy of. the Republic of Cyprus avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
 
Rome, 10 December 1992
 
Embassy of the Republic of Slovenia
Rome
  
Št.: ESA 67/92
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Ciper in ima, sklicujoč se na noto ministrstva št. 457/68 z dne 27. marca 1992, čast izraziti zadovoljstvo ob obvestilu, da je Republika Ciper začela s formalnim postopkom priznanja Republike Slovenije.
Ministrstvo predlaga, da bi vzpostavili diplomatske odnose na ravni veleposlanikov s takojšnjim učinkom (po prejemu potrditve, da je to sprejemljivo za vlado Republike Ciper), takoj ko bo postopek priznanja zaključen, da bi okrepili medsebojne vezi med obema prijateljskima narodoma.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Ciper ponovno izrazi svoje najgloblje spoštovanje.
 
Ljubljana, 13. april 1992
 
Ministrstvu za zunanje zadeve
Republike Ciper
Nikozija
 
Št. 1427
VERBALNA NOTA
Veleposlaništvo Republike Ciper izraža spoštovanje Veleposlaništvu Republike Slovenije in ima, sklicujoč se na noto Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije št. ESA 67/92 z dne 13. aprila 1992 naslovljeno na Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Ciper, čast obvestiti, da je slovenski predlog za vzpostavitev diplomatskih odnosov na ravni veleposlanikov s takojšnjim učinkom sprejemljiv za vlado Republike Ciper.
Veleposlaništvo Republike Ciper izkorišča to priložnost, da Veleposlaništvu Republike Slovenije ponovno izrazi najglobje spoštovanje.
 
Rim, 10. december 1992.
 
Veleposlaništvo Republike Slovenije
Rim
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/93-8/1-8
Ljubljana, dne 19. februarja 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina